Sociologie

Tematica cerută la examenul de admitere la Facultatea de Ştiinţe Politice este cea prevăzută de programa şcolară aprobata prin ordinul ministrului. Examenul va urmări evaluarea competenţelor prevăzute de programa şcolară, respectiv: identificare, analiza, explicarea fenomenelor şi proceselor sociale, utilizarea instrumentelor de cercetare sociologică în rezolvarea unor sarcini de lucru, argumentare.

Teme din programa de sociologie

 • Perspectiva sociologică asupra societăţii. Metodologia cercetării sociologice
  a. Specificul cunoaşterii sociologice.
  b. Metode, tehnici, procedee, instrumente ale investigaţiei sociologice. Etapele investigaţiei sociologice
 • Societatea şi viaţa socială
  a. Structura socială
  - Status şi rol
  - Relaţii sociale
  - Grupuri sociale; grupuri mici
  - Stratificarea socială
  b. Instituţii şi organizaţii sociale
  - Familia, şcoala, biserica, statul, partidele politice, ONG-urile
  c. Socializarea
  - Rolul socializării
  - Stadiile socializării (primară, secundară, resocializarea)
  d. Probleme sociale (discriminarea, infracţionalitatea, conflictele sociale, corupţia, sărăcia)
  e. Ordine şi control social

Pentru pregătirea examenului se recomandă manualul elaborat de Catedra de Sociologie de la Facultatea de Ştiinţe Politice, respectiv Doina-Olga Ştefănescu, Alfred Bulai (coordonatori), Sociologie. Manual pentru clasa a XI a, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2006, după cum urmează:

 • Capitolul 1: „Introducere in sociologie” (subcapitolele Ce este sociologia? si De la cunoaşterea comună la cunoaşterea ştiinţifică)
 • Capitolul al 2 lea: „Metodologia cercetării sociologice” (integral)
 • Capitolul al 3 lea: „Individul şi societatea” (subcapitolele Socializarea, Status şi rol şi Instituţiile sociale şi tipologia lor)
 • Capitolul al 4 lea: „Structura socială” (subcapitolele Grupul şi relaţiile sociale şi Stratificarea socială)
 • Capitolul al 5 lea: „Mecanisme de funcţionare a societăţii” (subcapitolele Integrarea socio-profesională şi Organizaţii sociale)
 • Capitolul al 6 lea: „Probleme sociale” (subcapitolul Ordine şi control social)

De aici puteți descărca Manualul de Sociologie pentru examen

Atasamente: 

AtaşamentMărime
PDF icon exemple_sociologie.pdf590.42 KB