Istorie

Tematica cerută la examenul de admitere, la Facultatea de Ştiinţe Politice este cea prevăzută de programa şcolară aprobată. Examenul va urmări evaluarea competenţelor prevăzute de programa şcolară, respectiv: construirea unor explicaţii şi argumentări, compararea surselor istorice, realiyarea unor conexiuni între informaţiile oferite de sursele istorice şi viaţa cotidiană, descoperirea constantelor în derularea fenomenelor istorice studiate.

Pentru întocmirea subiectelor examenului de pretestare sesiunea iunie 2020, se va respecta ordinul Ministerului Educației și Cercetării (nr: 4.115/ 10.04.2020) cu privire la revizuirea programelor de examen pentru Bacalaureat.

Teme din Programa de Istorie

  • OAMENII, SOCIETATEA ŞI LUMEA IDEILOR

Secolul XX – între democraţie şi totalitarism. Ideologii şi practici politice în România şi în Europa.
Constituţiile din România.

  • STATUL ŞI POLITICA

Autonomii locale şi instituţii centrale şi în spaţiul românesc (secolele IX-XVIII)
Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari. (secolele XVIII-XX)
România postbelică. Stalinism, naţional-comunism şi disidenţă anticomunistă. Construcţia democraţiei postdecembriste.

  • RELAŢIILE INTERNAŢIONALE

Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în evul mediu şi la începuturile modernităţii.
România şi concertul european; de la „criza orientală” la marile alianţe ale secolului XX.
România în perioada „războiului rece”.

Pentru concurs este valabil oricare dintre manualele şcolare alternative aprobate pentru disciplina istorie conform Catalogului manualelor şcolare valabile în învăţământul preuniversitar, http://www.edu.ro.