Istorie

Tematica cerută la examenul de admitere la Facultatea de Ştiinţe Politice este cea prevăzută de programa şcolară aprobata prin ordinul ministrului.

COMPETENȚE DE EVALUAT

 1. Utilizarea eficientă a comunicării și a limbajului de specialitate
  • Formularea de argumente referitoare la un subiect istoric
  • Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări scrise
  • Evidențierea relației cauză — efect într-o succesiune de evenimente sau procese istorice
  • Formularea, în scris, a unor opinii referitoare la o temă de istorie
 2. Exersarea demersurilor și acțiunilor civice democratice
  • Extragerea informației esențiale dintr-un mesaj
  • Descoperirea constantelor în desfășurarea fenomenelor istorice studiate
 3. Aplicarea principiilor și a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice
  • Selectarea și comentarea surselor istoricc pentru a susține/combate un punct de vedere
  • Descoperirea în sursele de informare a perspectivelor multiple asupra evenimentelor și proceselor istorice
  • Analiza diversității sociale, culturale și de civilizație în istorie pornind de la sursele istorice
 4. Utilizarea surselor istorice, a metodelor și a tehnicilor adecvate istoriei pentru rezolvarea de probleme
  • Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale și spațiale relative la un subiect istoric
  • Construirea de sinteze tematice

DOMENII DE CONȚINUT/CONȚINUTURI (clasa a XII-a)

 1. POPOARE Șl SPAȚII ISTORICE
  • Romanitatea românilor în viziunea istoricilor.
 2. OAMENII, SOCIETATEA Șl LUMEA IDEILOR
  • Secolul XX — între democrație și totalitarism. Ideologii și practici politice în România și în Europa.
  • Constituțiile din România.
 3. STATUL Șl POLITICA
  • Autonomii locale și instituții centrale și în spațiul românesc (secolele IX-XVIII).
  • Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari. (secolele XVIII-XX)
  • România postbelică. Stalinism, național-comunism și disidență anticomunistă. Construcția democrației postdecembriste.
 4. RELAȚIILE INTERNAȚIONALE
  • Spațiul românesc între diplomație și conflict în Evul Mediu și la începuturile modernității.
  • România și concertul european; de la „criza orientală” la marile alianțe ale secolului XX - cu  exceptia aspectelor referitoare la faptele istorice desfăsurate după 1920 din acest conținut.

NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor școlare în vigoare. Subiectele pentru examenul național de bacalaureat evaluează competențele dezvoltate pe parcursul învățământului liceal, se elaborează în baza prezentei programe și nu vizează conținutul unui manual anume.

Atasamente: 

AtaşamentMărime
PDF icon exemple_istorie.pdf414.44 KB