Inmatriculare septembrie 2022

Informații pentru candidații declarați admiși pe locurile de buget la Facultatea de Științe Politice (SNSPA)

În zilele de 15,16 si 19 septembrie 2022, trebuie să confirmi locul la programul de studii la care ai fost admis/ă, prin depunerea următoarelor documente la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A):

 • fișa de înscriere – este fișa de înscriere generată în contul tău de candidat/ă. Trebuie să o printezi și să o semnezi!
 • diploma de bacalaureat, în original,
 • contractul de studii – îl găsești atasat. Descarcă-l, completează-l și adu-l semnat, în două exemplare.
 • 2 fotografii tip buletin, pentru carnetul și legitimația ta de student – Scrie numele tău pe verso!
 • certificatul de naștere (copie),
 • cartea de identitate (copie),
 • certificatul de căsătorie (copie) - dacă e cazul,
 • dovada plății taxei de înmatriculare (100 lei), achitată în contul facultății, SNSPA-FSP-ZI: RO 85 BRDE 445 SV 18989114450
 • dovada achitării taxei de înscriere testare, 80 lei
 • Adeverința medicală tip de la medicul de familie în care să se menționeze "clinic sănătos, pentru înscrierea la facultate"

Atenție! În cazul în care, în perioada menționată ( 15,16 si 19 septembrie 2022  ), nu te-ai prezentat la facultate, pentru înmatriculare, vei pierde locul pe care ai fost declarat admis/ă.

Informații pentru candidații declarați admiși pe locurile cu taxă la Facultatea de Facultatea de Științe Politice (SNSPA)

În zilele de  15,16 si 19 septembrie 2022, candidații declarați admiși pe locuri cu taxă trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși prin depunerea următoarele documente la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A):

 • fișa de înscriere – este fișa de înscriere generată în contul tău de candidat/ă. Trebuie să o printezi și să o semnezi!
 • diploma de bacalaureat – copie, însoțită de original, pentru conformare,
 • contractul de studii – îl găsești atasat Descarcă-l, completează-l și adu-l semnat, în două exemplare.
 • 2 fotografii tip buletin, pentru carnetul și legitimația ta de student – Scrie numele tău pe verso!
 • certificatul de naștere (copie),
 • cartea de identitate (copie),
 • certificatul de căsătorie (copie) - dacă e cazul,
 • dovada plății taxei de înmatriculare (100 lei), achitată în contul facultății, SNSPA-FSP-ZI: RO 85 BRDE 445 SV 18989114450
 • dovada de plata a primei rate din taxa de școlarizare, în valoare de 1200 lei, achitată în contul facultății. SNSPA-FSP-ZI: RO 85 BRDE 445 SV 18989114450

Detaliile plății, http://www.politice.ro/ro/taxe

 • dovada achitării taxei de înscriere testare, 80 lei
 • Adeverința medicală tip de la medicul de familie în care să se menționeze "clinic sănătos, pentru înscrierea la facultate"

Atenție! În cazul în care, în perioada menționată ( 15,16 si 19 septembrie 2022  ), nu te-ai prezentat la facultate, pentru înmatriculare, vei pierde locul pe care ai fost declarat admis/ă.

Important!

Înmatricularea candidaților/confirmarea locurilor ocupate conform informațiilor afișate la fiecare categorie de candidați la  Facultatea de Științe Politice   are loc la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A), etajul  7,  sala nr. 710. Programul de lucru este , în intervalul orar 10,00-16,00 .

Contestațiile la testul on-line, sesiunea de admitere septembrie 2022, se pot depune on-line la adresa de email secretariat@politice.ro, până la data de 14 septembrie 2022, orele 15,30.

Se va mentiona strict intrebarea/intrebarile contestate.

Programare candidati 13-09-2022

Repartizarea pe discipline, sali webex si ore se gaseste la:

https://adm.politice.ro/mod/folder/view.php?id=65

Vă rugăm să vă conectați cu 30 minute înainte de ora examenului pe clasa de Webex alocata!

Descarcă fișierul corespunzător examenului pe care îl vei da mâine! (EX: Daca dai la Economie, vei descărca Examen Economie.seb etc)

Atenție: până la ora examenului, testul nu va putea fi accesat. Veți putea intra doar pe SEB și Moodle dar nu veti putea da testul. Acesta va incepe automat la ora prgramată a examenului, va dura 40 de minute si se va inchide automat când timpul expiră.
NU UITA: parola este 1234 (fara ea, nu vei putea accesa examenul). Pe Mac o cere odata. Pe Windows de doua ori.

Admiterea la studii universitare de licenta 2022 - 2023

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA
2022 - 2023 (Invatamant cu frecventa, 3 ani, 180 ECTS)

În luna septembrie 2022, Facultatea de Științe Politice organizează o nouă sesiune de admitere online, la următoarele programe de licență, în limita locurilor disponibile:

 • Științe Politice
 • Relații Internaționale și Studii Europene
 • Sociologie.

Numărul de locuri

 • specializarea Sociologie - 20 locuri la buget
 • specializările Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Sociologie - 160 locuri cu taxă.

Examenul de pretestare

Examenul va avea loc online sub forma unui Test de tip grilă având maxim 30 de întrebări. Testul va dura 40 de minute. 

Examenul se va desfășura la una dintre următoarele discipline, la alegere:

 • Economie
 • Filosofie
 • Istorie
 • Limba română
 • Logică, argumentare și comunicare
 • Matematică
 • Psihologie
 • Sociologie

Ierarhizarea candidaților declarați admiși se va face pe baza notei obținute la testul online și a opțiunilor pentru specializări (se poate opta pentru toate cele trei specializări de licență, în ordinea preferințelor).
În cazul notelor egale criteriul de departajare va fi media generală a examenului de bacalaureat.

Calendarul admiterii 2022

Înscriere sesiune de admitere septembrie 2022

Înscrierea la sesiunea din septembrie se va face online după cum urmează:

 • Înscrieri online: 08 august – 05 septembrie 2022
 • Susținerea on-line a testului: 13 septembrie 2022
 • Afișarea rezultatelor sesiunii: 13 septembrie 2022
 • Depunerea contestațiilor:14 septembrie 2022
 • Afisare contestatii: 15 septembrie 2022
 • Înmatricularea candidaților admiși: 15-16 si 19 septembrie 2022
 • Taxa de înscriere la sesiunea de  admitere este 80 RON și se va achita în contul RO 85 BRDE 445 SV 18989114450, SNSPA, Facultatea de Științe Politice.

Sunt scutiți de plata taxei de înscriere următoarele tipuri de candidați: copiii orfani;tinerii proveniți din casele de copii sau din plasament familial; copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate.
Pentru a beneficia de scutirea de taxă, candidații vor solicita în scris acest lucru pe adresa secretariat@politice.ro, prezentând documentele scanate din care să rezulte că aparțin uneia dintre categoriile enumerate mai sus.

Procedura de desfașurare a testului

 • Examenul de admitere la FSP se desfășura în regim online, pe 13 septembrie 2022.
 • Candidații pot da testul din orice locație, inclusiv de acasă, cu condiția asigurării unui terminal (desktop, laptop sau Ipad, cu sistem de operare Windows, MacOS sau iOS) dotat cu camera video și conectat la internet care să asigure o viteză și un trafic capabile să susțină comunicarea video pentru cel puțin o oră.

În cazuri excepționale, pentru acei candidați care nu dispun de conexiune la internet sau dispozitive de calcul (PC, Mac, Ipad), testarea on-line va fi realizată la sediul SNSPA simultan cu desfășurarea testării generale, cu păstrarea distanțării fizice și adoptarea unui comportament preventiv (utilizare măști, gel hidroalcoolic, etc.). In acest caz, cererile se vor transmite pe email, la adresa secretariat@politice.ro, pana la data de 09 09 2022.

Pentru a asigura corectitudinea testării, aceasta se va desfășura exclusiv prin browserul Safe Exam (SEB), prin care se va accesa platforma didactică a Facultății - https://adm.politice.ro și cu supravegherea video a candidaților de către cadrele didactice FSP cu ajutorul aplicației Webex.

Candidații vor descărca de pe pagina de admitere a facultății următoarele:

Pentru testare va fi nevoie de un terminal electronic care dispune de o camera video, în principiu un PC sau un laptop și foarte important, o legătură stabilă de internet. Candidații care dau testul de acasă sau din alt spațiu privat, trebuie să fie singuri în cameră, cu ușile închise, pentru a asigura liniștea necesară și a nu se prelua prin microfon zgomotele ambientale.

În continuare este prezentată etapizarea procedurilor de testare.

 1. După înscrierea pe pagina de admitere, candidații vor primi conturi unice pentru platforma didactică facultății (https://adm.politice.ro) pe care se va desfășura examenul (conturile unice vor fi transmise dupa finalizarea perioadei de inscriere).
 2. Programarea candidaților și orele de începere a testelor vor fi anunțate pe 12 septembrie 2022 pe admitere.politice.ro.
 3. În ziua examenului, candidații vor fi împărțiți pe camere de Webex (între 10 și 20 de candidați)  și vor avea obligația să arate camerei actul de identitate. Fiecare camera de Webex va fi gestionată de 2 cadre didactice.
 4. După încheierea procedurilor de identificare a fiecărui candidat pe Webex, pretestarea începe prin activarea testelor pe platforma Moodle.
 5. Testul durează, de regulă,  40 minute și se salvează automat (indiferent dacă este salvat sau nu de candidat).
 6. Sesiunea de testare este considerată validă doar dacă candidații vor fi prezenți permanent în cele 40 de minute ale testării în camera Webex. Facultatea nu poate să își asume responsabilitatea pentru eventualele întreruperi ale conexiunii internet sau funcționării defectuoase ale terminalelor folosite. În cazul în care testarea unui candidat se întrerupe din motive tehnice, aceasta este considerată invalidă.

Rezultatele concursului de admitere

Rezultatele concursului de admitere, la specializările/programele de studii, pentru care s-a realizat testarea, forma de finanțare, vor fi afișate la data de 13 septembrie 2022, după verificarea îndeplinirii condițiilor legale.

Pentru ierarhizarea candidaților este necesara transmiterea documentelor (adeverință sau diplomă) care să ateste promovarea examenului de bacalaureat, până cel tîrziu la data de 11 septembrie 2022, ora 24,00. Acestea se vor încărca în contul online realizat la înscriere.

 • Media generala a examenului de bacalaureat și Diploma de Bacalureat.

Înmatricularea candidaților declarați admiși

Înmatricularea candidaților declarați admiși se va desfășura în zilele de 15,16 și 19 septembrie 2022, prin depunerea urmatoarelor documente la secretariat:

 • Pentru candidații declarați admiși pe locurile de buget - Diploma de bacalaureat sau adeverința, pentru absolvenții din sesiunea 2022, în original, pentru candidații repartizați pe un loc la buget, certificatul de naștere (copie); Certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, dacă este cazul (copie);
 • Adeverința medicală tip de la medicul de familie în care să se menționeze "clinic sănătos, pentru înscrierea la facultate"; copie CI; contractul de studii, completat și semnat în două exemplare, 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student).
 • Dovada achitării taxei de înscriere testare, 80 lei; Dovada achitării taxei de înmatriculare, în valoare de 100 RON, achitate în contul RO 85 BRDE 445 SV 18989114450, SNSPA, Facultatea de Științe Politice.
 • Pentru candidații declarați admiși pe locurile cu taxă - Diploma de bacalaureat sau adeverința, pentru absolvenții din sesiunea 2022, copie, certificatul de naștere (copie); Certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, dacă este cazul (copie); Adeverința medicală tip de la medicul de familie în care să se menționeze "clinic sănătos, pentru înscrierea la facultate"; copie CI; contractul de studii, completat și semnat în două exemplare, 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student).
 • Dovada achitării taxei de înscriere, 80 lei; Dovada achitării taxei de înmatriculare, în valoare de 100 RON; Prima rata din taxa de scolarizare, în valoare de 1200 lei, în contul RO 85 BRDE 445 SV 18989114450, SNSPA, Facultatea de Științe Politice.

 Important!

 • Candidații care nu vor completa până cel tîrziu la data de 05 septembrie 2022, ora 24,00, fișa de înscriere cu datele solicitate nu vor fi clasificați (nu vor apărea în lista buget-taxă).
 • Datele introduse de candidați cu privire la rezultatele obținute la examenul de bacalaureat vor fi verificate în bazele de date ale Ministerului Educației.
 • Candidații cu diploma de bacalaureat obținuta în străinătate, vor prezenta la depunerea dosarului atestatul eliberat de Ministerul Educației (CNRED).
 • Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor și a opțiunilor formulate, în limita numărului total de locuri scoase la concurs, indiferent de proba susținută. Înscrierea, respectiv înmatricularea candidaților, se face pe specializări/programe de studii. Un candidat poate fi declarat admis pe locurile fără taxa la o singură specializare/program de studii.
 • Admiterea la facultate a candidaților care au o diplomă de licență se face doar prin concurs.

Instructiuni examen admitere online

FOARTE IMPORTANT! EXERSEAZĂ!

Nu instala și deschide Webex sau SEB pentru prima dată în ziua examenului! Fă simulări! Instalează si exersează imediat ce primești acest ghid, folosind resursele create de Facultatea de Științe Politice pentru tine. Pentru a simula Examenul (exclusiv pentru exercițiu) îți punem la dispoziție un fișier seb (Exersează pentru examen.seb) asemănător celui folosit în videoclipul demonstrativ de pe youtube: https://youtu.be/JBO90W-qUjg

Atenție: NU INTRA NICIODATĂ direct în aplicația SEB. Dacă o deschizi direct, va cere un fișier configurat deja. Acest fișier îl vei primi de la Facultate. Spre exemplu, fișierul Exersează pentru examen.seb este deja configurat și te va duce direct către un test pe Moodle. Configurate deja vor fi și fișierele pentru examen Examen Econonie.seb, Examen Logica.seb etc. Pentru a funcționa, SEB are nevoie de configurare, adică de conectarea lui la Moodle și la testul de pe Moodle. Acești pași sunt făcuți de facultate. Tu vei avea fișierul configurat și îl vei deschide doar pe aceesta!

Safe Exam Browser: https://safeexambrowser.org/download_en.html

Webex Meetings: https://www.webex.com/downloads.html

Rezultate admitere 2022 si informatii inmatriculare

Informații pentru candidații declarați admiși pe locurile de buget la Facultatea de Științe Politice (SNSPA)

În perioada 20–22 iulie 2022, candidații declarați admiși pe locuri de buget trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși, prin depunerea următoarelor documente la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A):

 • fișa de înscriere (semnată),
 • diploma de bacalaureat, în original,
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare (disponibil pentru descărcare și printare aici),
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie),
 • cartea de identitate (copie),
 • certificatul de căsătorie (copie) - dacă e cazul
 • dovada plății taxei de înmatriculare (100 lei), achitată în contul facultății, SNSPA-FSP-ZI: RO 85 BRDE 445 SV 18989114450.

În cazul în care, în perioada menționată 20-22 iulie 2022, un candidat admis pe un loc de buget nu s-a prezentat la facultate, pentru înmatriculare, va pierde locul pe care a fost declarat admis.

 

Informații pentru candidații declarați admiși pe locurile cu taxă la Facultatea de Facultatea de Științe Politice (SNSPA)

În perioada 20– 24 iulie 2022, candidații declarați admiși pe locuri cu taxă trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși prin depunerea următoarelor documente la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A):

 • fișa de înscriere (semnată),
 • diploma de bacalaureat – copie, însoțită de original, pentru conformare,
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare (disponibil pentru descărcare și printare aici),
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie),
 • cartea de identitate (copie),
 • certificatul de căsătorie (copie) - dacă e cazul
 • dovada plății taxei de înmatriculare (100 lei), achitată în contul facultății, , SNSPA-FSP-ZI: RO 85 BRDE 445 SV 18989114450
 • dovada de plata a primei rate din taxa de școlarizare, achitată în contul facultății, în valoare de 1200 lei, achitată în contul facultății. SNSPA-FSP-ZI: RO 85 BRDE 445 SV 18989114450

Detaliile plății, http://www.politice.ro/ro/taxe

În cazul în care, în perioada menționată 20-24 iulie 2022, un candidat admis pe un loc cu taxă nu s-a prezentat la facultate pentru înmatriculare, va pierde locul pe care a fost declarat admis.

 

Informații pentru candidații afișați în lista de așteptare la Facultatea de Științe Politice (SNSPA)

În perioada 20 – 22 iulie 2022, candidații afișați în lista de așteptare pot completa o cerere online, disponibilă aici, în care pot solicita contactarea în cazul în care vor rămâne locuri neocupate la taxă.

În perioada 23 - 24 iulie 2022, candidații care au solicitat ocuparea unui loc cu taxă rămas vacant și au completat acest formular online, vor fi contactați de secretariate și înmatriculați, conform mediilor, opțiunilor și locurilor disponibile.

În cazul în care, în perioada menționată (20-22 iulie 2022), candidații afișați în lista de așteptare nu au solicitat ocuparea unui loc rămas disponibil prin completarea unei cereri online sau nu s-au înmatriculat (în perioada 23 - 24 iulie 2022), după ce au fost anunțați de secretariate, vor pierde acest loc.

Informații pentru candidații din Republica Moldova, Albania, Ucraina (etnici români) declarați admiși pe locurile de buget la Facultatea de Științe Politice (SNSPA)

În perioada 20–22 iulie 2022, candidații declarați admiși pe locuri de buget trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși, prin depunerea următoarelor documente la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A):

 • fișa de înscriere (semnată),
 • diploma de bacalaureat, în original,
 • contractul de studii, completat și semnat în două exemplare (disponibil pentru descărcare și printare aici),
 • 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student),
 • certificatul de naștere (copie),
 • cartea de identitate (copie),certificatul de căsătorie (copie) - dacă e cazul,

În cazul în care, în perioada menționată (20-22 iulie 2022), un candidat admis pe un loc de buget nu s-a prezentat la facultate, pentru înmatriculare, va pierde locul pe care a fost declarat admis.

Informații pentru candidații din Republica Moldova, Albania, Ucraina (etnici români) afișați în lista de așteptare la  Facultatea de Științe Politice (SNSPA)

În perioada 20 – 22 iulie 2022, candidații afișați în lista de așteptare pot completa o cerere online (aici) în care pot solicita contactarea în cazul în care vor rămâne locuri neocupate la buget, la facultatea/facultățile pentru care au optat și doresc să se înmatriculeze.

În perioada 23 - 24 iulie 2022, candidații care au solicitat ocuparea unui loc la buget rămas vacant și au completat acest formular online, vor fi contactați de secretariate și înmatriculați, conform mediilor, opțiunilor și locurilor disponibile.

În cazul în care, în perioada menționată (20-22 iulie 2022), candidații afișați în lista de așteptare nu au solicitat ocuparea unui loc rămas disponibil prin completarea unei cereri online sau nu s-au înmatriculat (în perioada 23 - 24 iulie 2022), după ce au fost anunțați de secretariate, vor pierde acest loc.

Important!

Înmatricularea candidaților/confirmarea locurilor ocupate conform informațiilor afișate la fiecare categorie de candidați la Facultatea de Științe Politice are loc la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A), etajul  7,  sala nr 710, programul de lucru este de miercuri până vineri, în intervalul orar 10:00-16:00 și sâmbătă, duminică, în intervalul orar 10:00-13:00.

Rezultate pretestare iulie 2022

Contestațiile la testul on-line, sesiunea de pretestare iulie 2022, se pot depune on-line la adresa de email secretariat@politice.ro, până la data de 06 iulie 2022, orele 21,00.

Se va mentiona strict intrebarea/intrebarile contestate.

Numarul total de locuri, la buget, pentru seria 2022-2025 este 216. Mai jos alocarea pe specializari:

 • specializarea Sociologie, 40 locuri buget, 10 locuri taxa;
 • specializarea Psihologie, 40 locuri buget, 10 locuri taxa;
 • specializarea Relatii internationale si studii europene, 65 locuri buget, 85 locuri taxa;
 • specializarea Stiinte Politice, 71 locuri buget, 129 locuri taxa.

Pagini