Inmatriculare septembrie 2021

În perioada 13–14 septembrie 2021, orele 11:00 – 14:00, candidații declarați admiși pe locuri de buget trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși, prin depunerea următoarelor documente la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A): fișa de înscriere (semnată, reprezintă pagina cu datele personale din contul de candidat, printată), diploma de bacalaureat, în original, contractul de studii, completat și semnat în două exemplare, 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student), certificatul de naștere (copie), cartea de identitate (copie), certificatul de căsătorie (copie) - dacă e cazul și dovada plății taxei de înmatriculare, achitată în contul facultății.


În perioada 13– 15 septembrie 2021, orele 11:00 – 14:00, candidații declarați admiși pe locuri cu taxă trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși prin depunerea următoarelor documente la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A): fișa de înscriere (semnată, reprezintă pagina cu datele personale din contul de candidat, printată), diploma de bacalaureat, copie însoțită de original, pentru conformare, contractul de studii, completat și semnat în două exemplare, 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student), certificatul de naștere (copie), cartea de identitate (copie), certificatul de căsătorie (copie)- dacă e cazul, dovada plății taxei de înmatriculare și a primei rate din taxa de școlarizare, achitată în contul facultății.


Taxa de înmatriculare, în valoare de 100 lei, se va achita in contul: RO 85 BRDE 445 SV 18989114450, SNSPA, Facultatea de Stiinte Politice.

Prima transa din taxa de scolarizare in valoare de 1200 lei, se va achita in contul  RO 85 BRDE 445 SV 18989114450, SNSPA, Facultatea de Stiinte Politice. (decizia privind privind taxele de școlarizare în anul universiatr 2021/2022)

 

Sesiune admitere septembrie 2021

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA 2021 - 2022 (Invatamant cu frecventa, 3 ani, 180 ECTS)

În luna septembrie 2021, la Facultatea de Științe Politice organizează o nouă sesiune de admitere online, la următoarele programe de licență, în limita locurilor disponibile:

 • Științe Politice
 • Relații Internaționale și Studii Europene
 • Sociologie.

Numărul de locuri

Numărul de locuri scoase la concurs: 23 buget si 127 taxă.

Examenul de pretestare

Examenul va avea loc online sub forma unui Test de tip grilă având maxim 30 de întrebări. Testul va dura 40 de minute.

Examenul se va desfășura la una dintre următoarele discipline, la alegere:

 • Economie
 • Filosofie
 • Istorie
 • Limba română
 • Logică, argumentare și comunicare
 • Matematică
 • Psihologie
 • Sociologie

Ierarhizarea candidaților declarați admiși se va face pe baza notei obținute la testul online și a opțiunilor pentru specializări (se poate opta pentru toate cele trei specializări de licență, în ordinea preferințelor).

În cazul notelor egale criteriul de departajare va fi media generală a examenului de bacalaureat.

Înscriere sesiune de admitere septembrie 2021

Înscrierea la sesiunea din septembrie se va face online după cum urmează:

 • Candidații accesează pe site-ul: https://admitere.politice.ro/
 • Înscrieri online: 16 august – 05 septembrie 2021
 • Susținerea on-line a testului: 10 septembrie 2021
 • Afișarea rezultatelor sesiunii: 11 septembrie 2021
 • Depunerea contestațiilor: 11 septembrie 2021
 • Înmatricularea candidaților admiși: 13-15 septembrie 2021
 • Taxa de înscriere la sesiunea de  admitere este 80 RON și se va achita în contul RO 85 BRDE 445 SV 18989114450, SNSPA, Facultatea de Științe Politice.

Sunt scutiți de plata taxei de înscriere următoarele tipuri de candidați: copiii orfani;tinerii proveniți din casele de copii sau din plasament familial; copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate.

Pentru a beneficia de scutirea de taxă, candidații vor solicita în scris acest lucru pe adresa secretariat@politice.ro, prezentând documentele scanate din care să rezulte că aparțin uneia dintre categoriile enumerate mai sus.

Procedura de desfașurare a testului

Examenul de admitere la FSP se desfășura în regim online, pe 10 septembrie.

Candidații pot da testul din orice locație, inclusiv de acasă, cu condiția asigurării unui terminal (desktop, laptop sau Ipad, cu sistem de operare Windows, MacOS sau iOS) dotat cu camera video și conectat la internet care să asigure o viteză și un trafic capabile să susțină comunicarea video pentru cel puțin o oră.

În cazuri excepționale, pentru acei candidați care nu dispun de conexiune la internet sau dispozitive de calcul (PC, Mac, Ipad), testarea on-line va fi realizată la sediul SNSPA simultan cu desfășurarea testării generale, cu păstrarea distanțării fizice și adoptarea unui comportament preventiv (utilizare măști, gel hidroalcoolic, etc.).

Pentru a asigura corectitudinea testării, aceasta se va desfășura exclusiv prin browserul Safe Exam (SEB), prin care se va accesa platforma didactică a Facultății - https://e.politice.ro și cu supravegherea video a candidaților de către cadrele didactice FSP cu ajutorul aplicației Webex.

Candidații vor descărca și instala următoarele:

Pentru testare va fi nevoie de un terminal electronic care dispune de o camera video, în principiu un PC sau un laptop și foarte important, o legătură stabilă de internet. Candidații care dau testul de acasă sau din alt spațiu privat, trebuie să fie singuri în cameră, cu ușile închise, pentru a asigura liniștea necesară și a nu se prelua prin microfon zgomotele ambientale.

În continuare este prezentată etapizarea procedurilor de testare.

 1. După înscrierea pe pagina de admitere, candidații vor primi conturi unice pentru platforma didactică facultății (https://e.politice.ro) pe care se va desfășura examenul.
 2. Pentru a ușura testarea, un ghid de prezentare și un material video explicativ vor fi disponibile pe site-ul https://admitere.politice.ro/ și mai multe sesiuni de instruire se vor desfășura cu candidații.  Aceste sesiuni de instruire vor fi anunțate în timp util.
 3. Programarea candidaților și orele de începere a testelor vor fi anunțate cel târziu pe 09 septembrie 2021 pe e.politice.ro.
 4. În ziua examenului, candidații vor fi împărțiți pe camere de Webex (între 10 și 20 de candidați)  și vor avea obligația să arate camerei actul de identitate. Fiecare camera de Webex va fi gestionată de 2 cadre didactice.
 5. După încheierea procedurilor de identificare a fiecărui candidat pe Webex, pretestarea începe prin activarea testelor pe platforma Moodle.
 6. Testul durează, de regulă,  40 minute și se salvează automat (indiferent dacă este salvat sau nu de candidat).
 7. Sesiunea de testare este considerată validă doar dacă candidații vor fi prezenți permanent în cele 40 de minute ale testării în camera Webex. Facultatea nu poate să își asume responsabilitatea pentru eventualele întreruperi ale conexiunii internet sau funcționării defectuoase ale terminalelor folosite. În cazul în care testarea unui candidat se întrerupe din motive tehnice, aceasta este considerată invalidă.

Rezultatele concursului de admitere

Rezultatele concursului de admitere, la specializările/programele de studii, pentru care s-a realizat testarea, forma de finanțare, vor fi afișate până cel târziu la data de 11 septembrie 2021, după verificarea îndeplinirii condițiilor legale.

Pentru ierarhizarea candidaților este necesara transmiterea documentelor (adeverință sau diplomă) care să ateste promovarea examenului de bacalaureat, până cel tîrziu la data de 05 septembrie 2021, ora 24,00. Acestea se vor încărca în contul online realizat la înscriere.

 • Media generala a examenului de bacalaureat și Diploma de Bacalureat.

Înmatricularea candidaților declarați admiși

Înmatricularea candidaților declarați admiși se va desfășura în perioada 13-15 septembrie 2021, prin depunerea urmatoarelor documente la secretariat:

 • Pentru candidații declarați admiși pe locurile de buget - Diploma de bacalaureat sau adeverința, pentru absolvenții din sesiunea 2021, în original, pentru candidații repartizați pe un loc la buget, certificatul de naștere (copie); Certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, dacă este cazul (copie); Adeverința medicală tip de la medicul de familie în care să se menționeze "clinic sănătos, pentru înscrierea la facultate"; copie CI; contractul de studii, completat și semnat în două exemplare, 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student). Dovada achitării taxei de înscriere testare, 80 lei; Dovada achitării taxei de înmatriculare, în valoare de 100 RON, în contul FSP. Documentele se vor depune în baza unei programari ce va fi afisata pe site.
 • Pentru candidații declarați admiși pe locurile cu taxă - Diploma de bacalaureat sau adeverința, pentru absolvenții din sesiunea 2021, copie, certificatul de naștere (copie); Certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, dacă este cazul (copie); Adeverința medicală tip de la medicul de familie în care să se menționeze "clinic sănătos, pentru înscrierea la facultate"; copie CI; contractul de studii, completat și semnat în două exemplare, 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student). Dovada achitării taxei de înscriere testare, 80 lei; Dovada achitării taxei de înmatriculare, în valoare de 100 RON, în contul FSP. Prima rata din taxa de scolarizare, în valoare de 1200 lei. Documentele se vor depune în baza unei programari ce va fi afisata pe site.

Important!

 • Candidații care nu vor completa până cel tîrziu la data de 05 septembrie 2021, ora 24,00, fișa de înscriere cu datele solicitate nu vor fi clasificați (nu vor apărea în lista buget-taxă).
 • Datele introduse de candidați cu privire la rezultatele obținute la examenul de bacalaureat vor fi verificate în bazele de date ale Ministerului Educației.
 • Candidații cu diploma de bacalaureat obținuta în străinătate, vor prezenta la depunerea dosarului atestatul eliberat de Ministerul Educației și Cercetării (CNRED).
 • Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor și a opțiunilor formulate, în limita numărului total de locuri scoase la concurs, indiferent de proba susținută. Înscrierea, respectiv înmatricularea candidaților, se face pe specializări/programe de studii. Un candidat poate fi declarat admis pe locurile fără taxa la o singură specializare/program de studii.
 • Admiterea la facultate a candidaților care au o diplomă de licență se face doar prin concurs.

In atentia candidatilor

 • Dupa inregistrarea online a candidatilor nu se mai poate modifica proba de concurs si/sau programul de studii/specializarea.
 • Schimbarea programului de studii/specializarea, pentru a doua sesiune de pretestare (iulie), se poate face numai prin depunerea unei cereri la secretariatul facultatii, sau pe adresa de email secretariat@politice.ro, cu cel putin 5 zile inainte de incheierea perioadei de inscriere.
 • Contul candidatului ramane valabil pana la inmatriculare.

Rezultate admitere 2021

În perioada 20–23 iulie 2021, ora 12:00, candidații declarați admiși pe locuri de buget trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși, prin depunerea următoarelor documente la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A): fișa de înscriere (semnată, reprezintă pagina cu datele personale din contul de candidat, printată), diploma de bacalaureat, în original, contractul de studii, completat și semnat în două exemplare, 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student), certificatul de naștere (copie), cartea de identitate (copie), certificatul de căsătorie (copie) - dacă e cazul și dovada plății taxei de înmatriculare, achitată în contul facultății.


În perioada 23– 25 iulie 2021, ora 12:00, candidații declarați admiși pe locuri cu taxă trebuie să confirme locul la programul de studii la care au fost admiși prin depunerea următoarelor documente la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A): fișa de înscriere (semnată, reprezintă pagina cu datele personale din contul de candidat, printată), diploma de bacalaureat, copie însoțită de original, pentru conformare, contractul de studii, completat și semnat în două exemplare, 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student), certificatul de naștere (copie), cartea de identitate (copie), certificatul de căsătorie (copie)- dacă e cazul, dovada plății taxei de înmatriculare și a primei rate din taxa de școlarizare, achitată în contul facultății.


Candidații admiși se vor prezenta la secretariatul facultății conform unei programări, prin completarea unui formular disponibil aici.


În perioada 23 - 25 iulie 2021, ora 12:00, candidații care au solicitat ocuparea unui loc cu taxă rămas vacant la una din opțiunile făcute și au completat formularul google, vor fi contactați de secretariate și înmatriculați, conform mediilor, opțiunilor și locurilor disponibile. Candidații declarați admiși pe locurile vacante vor depune pentru înmatriculare următoarele documente, în perioada menționată, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A): fișa de înscriere (semnată), diploma de bacalaureat, copie însoțită de original, pentru conformare, contractul de studii, completat și semnat în două exemplare, 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student), certificatul de naștere (copie), cartea de identitate (copie), certificatul de căsătorie (copie) - dacă e cazul, dovada plății taxei de înmatriculare și a primei rate din taxa de școlarizare, achitată în contul facultății.

În perioada 20 – 22 iulie 2021, candidații afișați în lista de așteptare pot completa o cerere online (aici) în care pot solicita contactarea în cazul în care vor rămâne locuri neocupate la taxă.

În cazul în care, în perioada menționată (20-22 iulie 2021), candidații afișați în lista de așteptare nu au solicitat ocuparea unui loc rămas disponibil prin completarea unei cereri în formularul google sau nu s-au înmatriculat (în perioada 23 - 25 iulie 2021, ora 12:00), după ce au fost anunțați de secretariate, vor pierde acest loc.


Taxa de înmatriculare, în valoare de 100 lei, se va achita in contul: RO 85 BRDE 445 SV 18989114450, SNSPA, Facultatea de Stiinte Politice.

Prima transa din taxa de scolarizare in valoare de 1200 lei, se va achita in contul  RO 85 BRDE 445 SV 18989114450, SNSPA, Facultatea de Stiinte Politice. (decizia privind privind taxele de școlarizare în anul universiatr 2021/2022)

Admitere - Facultatea de Stiinte Politice - SNSPA

 • Facultatea de Ştiinţe Politice îţi oferă avantajele unui învăţământ de nivel internaţional aici la tine acasă.
 • Cadre didactice de elită, Colegi de excepţie, Viaţa studenţească antrenantă şi provocatoare.
 • Noi pregătim elitele care vor guverna mâine.
 • Absolvenţii noştri sunt integraţi excelent în piaţa forţei de muncă.
 • Profesionalismul tău este garantat în condiţiile în care vei deveni absolventul facultăţii noastre.Facultatea de Ştiinţe Politice îţi poate asigura o carieră viitoare sigură, pentru că noi îţi oferim pregătirea completă asigurându-ţi studiile de licenţă, de masterat şi doctorat.
 • Toate programele noastre de master sunt acreditate.
 • Îţi oferim studii de doctorat în domeniile Ştiinţe Politice şi Sociologie.