Calendar

Calendarul admiterii 2020

Înscriere sesiune de admitere septembrie 2020

Înscrierea la sesiunea din septembrie se va face online după cum urmează:

 • Candidații accesează pe site-ul: https://admitere.politice.ro/
 • Înscrieri online: 17 august – 14 septembrie 2020
 • Susținerea on-line a testului: 17-18 sepembrie
 • Afișarea rezultatelor sesiunii: 18 septembrie 2020
 • Înmatricularea candidaților admiși: 21-23 septembrie 2020
 • Taxa de înscriere la sesiunea de  admitere este 80 RON și se va achita în contul RO 85 BRDE 445 SV 18989114450, SNSPA, Facultatea de Științe Politice.

Sunt scutiți de plata taxei de înscriere următoarele tipuri de candidați: copiii orfani;tinerii proveniți din casele de copii sau din plasament familial; copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate.

Pentru a beneficia de scutirea de taxă, candidații vor solicita în scris acest lucru pe adresa secretariat@politice.ro, prezentând documentele scanate din care să rezulte că aparțin uneia dintre categoriile enumerate mai sus.

Procedura de admitere

Examenul de admitere la FSP se desfășura în regim online, pe 17 și 18 septembrie, în funcție de programarea candidaților.

Candidații pot da testul din orice locație, inclusiv de acasă, cu condiția asigurării unui terminal (desktop, laptop sau Ipad, cu sistem de operare Windows, MacOS sau iOS) dotat cu camera video și conectat la internet care să asigure o viteză și un trafic capabile să susțină comunicarea video pentru cel puțin o oră.

În cazuri excepționale, pentru acei candidați care nu dispun de conexiune la internet sau dispozitive de calcul (PC, Mac, Ipad), pretestarea va fi realizată la sediul SNSPA simultan cu desfășurarea pretestării generale, cu păstrarea distanțării fizice și adoptarea unui comportament preventiv (utilizare măști, gel hidroalcoolic, etc.).

Pentru a asigura corectitudinea pretestării, aceasta se va desfășura exclusiv prin browserul Safe Exam (SEB), prin care se va accesa platforma didactică a Facultății - https://e.politice.ro și cu supravegherea video a candidaților de către cadrele didactice FSP cu ajutorul aplicației Webex.

Candidații vor descărca de pe pagina de admitere a facultății https://admitere.politice.ro/ următoarele:

 • aplicația SEB pentru PC, MAC sau IPAD
 • fișierul configurat de pe care se va da examenul (va fi furnizat prin email)
 • aplicația Webex: https://www.webex.com/

Conturile create vor trebui să folosească numele exacte și complete ale candidaților.

Pentru testare va fi nevoie de un terminal electronic care dispune de o camera video, în principiu un PC sau un laptop și foarte important, o legătură stabilă de internet. Candidații care dau testul de acasă sau din alt spațiu privat, trebuie să fie singuri în cameră, cu ușile închise, pentru a asigura liniștea necesară și a nu se prelua prin microfon zgomotele ambientale.

În continuare este prezentată etapizarea procedurilor de pre-testare.

 1. După înscrierea pe pagina de admitere, candidații vor primi conturi unice pentru platforma didactică facultății (https://e.politice.ro) pe care se va desfășura examenul.
 2. Pentru a ușura testarea, un ghid de prezentare și un material video explicativ vor fi disponibile pe site-ul https://admitere.politice.ro/ și mai multe sesiuni de instruire se vor desfășura cu candidații.  Aceste sesiuni de instruire vor fi anunțate în timp util.
 3. Programarea candidaților și orele de începere a testelor vor fi anunțate cel târziu pe 16 septembrie 2020.
 4. În ziua examenului, candidații vor fi împărțiți pe camere de Webex (între 10 și 20 de candidați)  și vor avea obligația să arate camerei actul de identitate. Fiecare camera de Webex va fi gestionată de 2 cadre didactice.
 5. Candidații vor primi pe adresa de email link-urile pentru a se accesa  site-ul Webex și fișierul configurat ce va fi deschis prin browserul SEB, pentru platforma didactică e.politice.ro. La momentul de începere a examinării candidații vor accesa acest fișier care îi va direcționa automat către pagina de pretestare. Aici își vor introduce numele de utilizator și parola primite prin mail, apoi vor putea începe testul la momentul decis de supraveghetorii camerei Webex.
 6. După încheierea procedurilor de identificare a fiecărui candidat pe Webex, pretestarea începe prin activarea testelor pe platforma Moodle.
 7. Testul durează, de regulă,  40 minute și se salvează automat (indiferent dacă este salvat sau nu de candidat).
 8. Sesiunea de testare este considerată validă doar dacă candidații vor fi prezenți permanent în cele 40 de minute ale testării în camera Webex. Facultatea nu poate să își asume responsabilitatea pentru eventualele întreruperi ale conexiunii internet sau funcționării defectuoase ale terminalelor folosite. În cazul în care testarea unui candidat se întrerupe din motive tehnice, aceasta este considerată invalidă.

Rezultatele concursului de admitere

Rezultatele concursului de admitere (departajarea buget - taxă), la specializările/programele de studii, pentru care s-a realizat testarea, vor fi afișate până cel târziu la data de 18 septembrie 2020, după verificarea îndeplinirii condițiilor legale.

Înmatricularea candidaților declarați admiși

Procedura de admitere se va finaliza după transmiterea documentelor (adeverință sau diplomă) care să ateste promovarea examenului de bacalaureat, până cel tîrziu la data de 14 septembrie 2020, ora 24,00. Acestea se vor încărca în contul online realizat la înscriere.

 • Media generala a examenului de bacalaureat și Diploma de Bacalureat.
 • Mediul de proveniență al liceului (rural sau urban).

Înmatricularea candidaților declarați admiși se va desfășura în perioada 21-23 septembrie 2020, prin depunerea urmatoarelor documente:
La secretariat

 • Diploma de bacalaureat sau adeverința, pentru absolvenții din sesiunea 2020, în original, pentru candidații repartizați pe un loc la buget. Aceasta se va depune în baza unei programari ce va fi afisata pe site.

Următoarele documente se vor incărca în contul realizat pentru testare:

 • Certificatul de naștere;
 • Certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 • Adeverința medicală tip de la medicul de familie în care să se menționeze "clinic sănătos, pentru înscrierea la facultate";
 • Declarație pe proprie răspundere ca nu a mai urmat alte studii de licență finanțate de la bugetul de stat (pentru absolvenții din promoții anterioare seriei curente);
 • Formularul de confirmare a locului;
 • copie CI;
 • Dovada achitării taxei de înscriere la pre-testare, 80 lei;
 • Dovada achitării taxei de înmatriculare, în valoare de 100 RON, în contul FSP.

 Pentru candidații care ocupă un loc la taxa documentele vor fi incărcate in contul realizat pentru testare, și anume:

 • Diploma de bacalaureat sau adeverința, pentru absolvenții din sesiunea 2020;
 • Certificatul de naștere, copie legalizată sau copie simplă însoțită de original;
 • Certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, dacă este cazul, copie legalizată sau copie simplă însoțită de original;
 • Adeverința medicală tip de la medicul de familie în care să se menționeze "clinic sănătos, pentru înscrierea la facultate";
 • Adeverință care să certifice calitatea de student și regimul de studii (pentru studenții care urmează o a doua specializare/program de studii);
 • Diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta (pentru absolvenții care doresc sa urmeze o a doua specializare);
 • copie CI;
 • Dovada achitării taxei de înscriere la pre-testare, 80 lei;
 • Dovada achitării taxei de înmatriculare, în valoare de 100 RON, în contul FSP.

Important!

 • Candidații care nu vor completa până cel tîrziu la data de 14 septembrie 2020, ora 24,00, fișa de înscriere cu datele solicitate nu vor fi clasificați (nu vor apărea în lista buget-taxă).
 • Datele introduse de candidați cu privire la rezultatele obținute la examenul de bacalaureat vor fi verificate în bazele de date ale Ministerului Educației și Cercetării.
 • Candidații cu diploma de bacalaureat obținuta în străinătate, vor prezenta la depunerea dosarului atestatul eliberat de Ministerul Educației și Cercetării (CNRED).
 • Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor și a opțiunilor formulate, în limita numărului total de locuri scoase la concurs, indiferent de proba susținută. Înscrierea, respectiv înmatricularea candidaților, se face pe specializări/programe de studii. Un candidat poate fi declarat admis pe locurile fără taxa la o singură specializare/program de studii.
 • Admiterea la facultate a candidaților care au o diplomă de licență se face doar prin concurs.