Economie

Tematica cerută la examenul de admitere la Facultatea de Ştiinţe Politice este cea prevăzută de programa şcolară aprobata prin ordinul ministrului.

COMPETENŢE DE EVALUAT

 • Utilizarea adecvată a conceptelor specifice disciplinei în analizarea, explicarea şi compararea unor procese şi fenomene specifice dinamicii economice
 • Caracterizarea agenţilor economici (consumatori şi producători), ca purtători ai cererii şi ofertei pe piaţă
 • Caracterizarea pieţei din perspectiva dinamicii economice
 • Analizarea, evaluarea şi exemplificarea comportamentului raţional al agenţilor economici în economia de piaţă
 • Interpretarea rezultatelor evaluării fenomenelor şi proceselor economice

CONŢINUTURI

 1. Consumatorul şi comportamentul său raţional
  • Nevoi şi resurse
  • Cererea
  • Consumatorul şi comportamentul său (costul de oportunitate, utilitatea economică)
 2. Producătorul/întreprinzătorul şi comportamentul său raţional
  • Proprietatea şi libera iniţiativă
  • Oferta
  • Factorii de producţie şi combinarea acestora
  • Costuri, productivitate, profit, eficienţă economică
 3. Piaţa -întâlnire a agenţilor economici
  • Relaţia cerere-ofertă-preţ în economia de piaţă
  • Mecanismul concurenţial
  • Forme ale pieţei: Piaţa monetară

NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare pentru învățământul liceal. Variantele de subiecte pentru examenul național de bacalaureat evaluează competențele și conținuturile din prezenta programă, iar baremele de evaluare și de notare prevăd acordarea punctajelor pentru orice modalitate corectă de rezolvare a cerințelor. Variantele de subiecte pentru examenul național de bacalaureat se elaborează în baza prezentei programe şi nu vizează conţinutul unui manual anume.

Atasamente: 

AtaşamentMărime
PDF icon exemple_economie.pdf453.8 KB