Limba Română

Pentru întocmirea subiectelor examenului de pretestare sesiunea iunie 2020, se va respecta ordinul Ministerului Educației și Cercetării (nr: 4.115/ 10.04.2020) cu privire la revizuirea programelor de examen pentru Bacalaureat.

1. Fonetică și fonologie
- Pronunții /grafii corecte.
- Despărțirea cuvintelor în silabe.
- Accentuarea cuvintelor.

2. Vocabularul
- Sensurile cuvintelor. Sensurile cuvintelor în context.
- Mijloace interne de îmbogățire a vocabularului: derivarea, compunerea, schimbarea valorii gramaticale. Derivate și compuse. Prefixoide si sufixoide.
Aspecte vizând scrierea corectă a cuvintelor compuse.
- Mijloace externe de îmbogățire a vocabularului: împrumutul din alte limbi. Neologismele. Sensul corect al acestora.
- Relații semantice: polisemia, omonimia, antonimia, sinonimia.
- Erori semantice: pleonasmul, tautologia, confuzia paronimică.
- Unități frazeologice (expresii si locuțiuni).

3. Morfosintaxa
- Flexiunea nominală și verbală: forme de plural; articularea; forme cazuale; adjective fără grad de comparație; utilizarea și scrierea unor numerale; forme flexionare ale verbului; folosirea adecvată a unităților lexico-semantice.
- Acordul gramatical: între predicat și subiect; acordul logic, acordul prin atracție;acordul atributului adjectival cu partea de vorbire determinată.
- Elementele de relație; utilizarea acestora în exprimare; pronumele și adjectival pronominal relativ; prepozițiile; conjuncțiile.
- Anacolutul.

4. Ortografia și punctuația
- Folosirea corectă a semnelor de ortografie și de punctuație. Rolul semnelor de punctuație în constituirea mesajelor scrise.
- Scrierea corectă a cuvintelor. Scrierea cu majusculă.

Notă:
1. Cunoștințele și competențele de exprimare ce vor fi evaluate se vor raporta la nivelul programei pentru învățământul liceal și al ,,Programei pentru limba si literatura română. Examenul de bacalaureat. 2018-2019”, capitolul b. Limbă și comunicare. Recomandăm candidaţilor, pentru pregătirea în vederea examenului de admitere, lecțiile de limbă și comunicare din manualele alternative de limba și literatura română aprobate de M.E.N., clasele a IX-a– a XIIa.
a.Desigur, vor fi incluse cunostințele de limbă (corespunzătoare temelor de mai sus) dobândite în ciclul gimnazial.
2. Cerințele formulate vor viza cele mai sensibile componențe ale limbii române actuale:
fonetica, vocabularul (în special neologismele), câteva aspecte din domeniul morfosintaxei, ortografia și punctuația, toate regăsindu-se în manualele de liceu.
3. Precizăm că, pentru toate cele trei teme propuse prin actuala programă, se vor aplica prevederile ,,Dicționarului ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române” (DOOM), ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura Univers Enciclopedic, Bucuresti, 2005.

Atasamente: 

AtaşamentMărime
PDF icon Subiecte limba romana 2019143.52 KB