Limba Română

Tematica cerută la examenul de admitere la Facultatea de Ştiinţe Politice este cea prevăzută de programa şcolară aprobata prin ordinul ministrului.

1. Fonetică și fonologie
- Pronunții /grafii corecte.
- Despărțirea cuvintelor în silabe.
- Accentuarea cuvintelor.

2. Vocabularul
- Sensurile cuvintelor. Sensurile cuvintelor în context.
- Mijloace interne de îmbogățire a vocabularului: derivarea, compunerea, schimbarea valorii gramaticale. Derivate și compuse. Prefixoide si sufixoide.
Aspecte vizând scrierea corectă a cuvintelor compuse.
- Mijloace externe de îmbogățire a vocabularului: împrumutul din alte limbi. Neologismele. Sensul corect al acestora.
- Relații semantice: polisemia, omonimia, antonimia, sinonimia.
- Erori semantice: pleonasmul, tautologia, confuzia paronimică.
- Unități frazeologice (expresii si locuțiuni).

3. Morfosintaxa
- Flexiunea nominală și verbală: forme de plural; articularea; forme cazuale; adjective fără grad de comparație; utilizarea și scrierea unor numerale; forme flexionare ale verbului; folosirea adecvată a unităților lexico-semantice.
- Acordul gramatical: între predicat și subiect; acordul logic, acordul prin atracție;acordul atributului adjectival cu partea de vorbire determinată.
- Elementele de relație; utilizarea acestora în exprimare; pronumele și adjectival pronominal relativ; prepozițiile; conjuncțiile.
- Anacolutul.

4. Ortografia și punctuația
- Folosirea corectă a semnelor de ortografie și de punctuație. Rolul semnelor de punctuație în constituirea mesajelor scrise.
- Scrierea corectă a cuvintelor. Scrierea cu majusculă.

Notă:
1. Cerințele formulate vor viza cele mai sensibile componențe ale limbii române actuale:
fonetica, vocabularul (în special neologismele), câteva aspecte din domeniul morfosintaxei, ortografia și punctuația, toate regăsindu-se în manualele de liceu.
2. Precizăm că, pentru toate cele trei teme propuse prin actuala programă, se vor aplica prevederile ,,Dicționarului ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române” (DOOM), ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura Univers Enciclopedic, Bucuresti, 2005.

Atasamente: 

AtaşamentMărime
PDF icon exemple_romana.pdf532.29 KB