Logica, argumentare si comunicare

Tematica cerută la examenul de admitere la Facultatea de Ştiinţe Politice este cea prevăzută de programa şcolară aprobata prin ordinul ministrului.

Proba va consta din întrebari referitoare la problematica studiată și va solicita competentele prevăzute de programa şcolară, respectiv de cea de bacalaureat:

  • utilizarea adecvată a conceptelor, operaţiilor şi instrumentelor specifice logicii în argumentare și comunicare;
  • construirea și/sau evaluarea unor argumente în vederea susţinerii unui punct de vedere sau a unei soluţii propuse pentru rezolvarea unor situaţii – problemă;
  • analizarea structurii şi/sau corectitudinii unor forme de argumentare.

Proba nu va solicita răspunsuri de tip reproductiv.

Teme din programa de Logica, argumentare si comunicare

1.    Argumentarea şi structura argumentării; analiza logică a argumentelor
-    Termenii: caracterizare generală (definire, tipuri de termeni); raporturi între termeni; operații cu termeni (definirea şi clasificarea: caracterizare generală; corectitudine în definire şi clasificare)
-    Propoziţii categorice: caracterizare generală (definire, structură); tipuri de propoziţii categorice; raporturi între propoziţii categorice
-    Raţionamente: caracterizare generală (definire, structură); tipuri de raționamente

2.    Tipuri de argumentare
-    Argumentarea deductivă: argumente/raţionamente imediate cu propoziţii categorice (conversiunea şi obversiunea); argumente/raționamente mediate silogismul (caracterizare generală, figuri şi moduri silogistice, verificarea validităţii prin legile silogismului) ; demonstrația
-    Argumentarea inductivă: analogia

3.    Argumentarea corectă
-    Evaluarea argumentelor (validitatea argumentelor); erori de argumentare.

Catedra de specialitate a Facultăţii de Ştiinte Politice recomandă ca material de pregătire manualul Logică și argumentare, Editura Humanitas Educational, Bucuresti, 2000.

Atasamente: 

AtaşamentMărime
PDF icon Manual LOGICA CLS. IX.pdf1.34 MB
PDF icon exemple_logica.pdf681.58 KB