Filosofie

Examenul se va organiza pornindu-se de la anumite teme si subteme din Programa de Filosofie tip A, pentru clasele care studiază Filosofia o singură ora pe saptamană, aprobată prin ordinul ministrului.

Pentru întocmirea subiectelor examenului de pretestare sesiunea iunie 2020, se va respecta ordinul Ministerului Educației și Cercetării (nr: 4.115/ 10.04.2020) cu privire la revizuirea programelor de examen pentru Bacalaureat.

Proba va consta din întrebari referitoare la problematica studiată. Intrebarile vor solicita competentele prevăzute de programa şcolara, respectiv cele de analiză, caracterizare, comparare şi argumentare a unor poziţii filosofice studiate. Ele nu vor solicita răspunsuri de tip reproductiv.

Teme din programa de filosofie:

Omul

 • Problematica naturii umane.
 • Sensul vietii.

Morala

 • Bine si rău.
 • Teorii morale.
 • Probleme de etică aplicată.

Politica

 • Libertate si responsabilitate social-politică.
 • Egalitate si dreptate.
 • Teorii politice moderne si contemporane.
 • Idealul democratic. Drepturile omului.

Cunoaşterea

 • Problema întemeierii cunoaşterii.
 • Forme de cunoaştere si tipuri de adevăr.
 • Adevăr si eroare.

Catedra de specialitate a Facultăţii de Ştiinte Politice a pregătit un material auxiliar destinat celor care doresc să sustina examenul de admitere în aceasta facultate la disciplina Filosofie.

Este vorba de lucrarea Manual de filozofie, Editura Humanitas Educational, Bucuresti, 2003. Ea poate fi consultată în format electronic la adresa www.politice.ro.

Atasamente: