Filosofie

Tematica cerută la examenul de admitere la Facultatea de Ştiinţe Politice este cea prevăzută de programa şcolară aprobata prin ordinul ministrului.

Proba va consta din întrebari referitoare la problematica studiată. Intrebarile vor solicita competentele prevăzute de programa şcolara, respectiv cele de analiză, caracterizare, comparare şi argumentare a unor poziţii filosofice studiate. Ele nu vor solicita răspunsuri de tip reproductiv.

Teme din programa de filosofie:

Omul

 • Problematica naturii umane.
 • Sensul vietii.

Morala

 • Bine si rău.
 • Teorii morale.
 • Probleme de etică aplicată.

Politica

 • Libertate si responsabilitate social-politică.
 • Egalitate si dreptate.
 • Teorii politice moderne si contemporane.
 • Idealul democratic. Drepturile omului.

Cunoaşterea

 • Problema întemeierii cunoaşterii.
 • Forme de cunoaştere si tipuri de adevăr.
 • Adevăr si eroare.

Catedra de specialitate a Facultăţii de Ştiinte Politice a pregătit un material auxiliar destinat celor care doresc să sustina examenul de admitere în aceasta facultate la disciplina Filosofie.

Este vorba de lucrarea Manual de filozofie, Editura Humanitas Educational, Bucuresti, 2003. Ea poate fi consultată în format electronic la adresa www.politice.ro.

Atasamente: