Tematica interviu

Tematica interviu sociologie:

Interviul va urmări (în ordinea importanței):

În primul rând motivația candidaților de urma specializarea sociologie.

În al doilea rând abilitățile candidaților de a observa și analiza fenomene și procese sociale din viața cotidiană.

În al treilea rând capacitatea de utiliza termeni științifici în analiza fenomenelor și proceselor sociale (de exemplu: metodă de cercetare, status social, socializare etc.)

Tematică orientativă

(Această tematică orientativă ca și bibliografia aferentă au doar rolul de a ajuta candidații în pregătirea interviului)

 • Perspectiva sociologică asupra societății. Metodologia cercetării sociologice
  a. Specificul cunoașterii sociologice.
  b. Metode, tehnici, procedee, instrumente ale investigației sociologice. Etapele investigației sociologice
 • Societatea și viața socială
  a. Structura socială
  - Status şi rol
  - Grupuri sociale
  b. Instituții sociale
  - Familia, școala, biserica, statul
  c. Socializarea
  - Rolul socializării în viața socială
  - Stadiile socializării

Bibliografie orientativă

Sociologie. Manual pentru clasa a XI a, Editura Humanitas Educațional, București, 2006,  coordonatori Doina-Olga Ștefănescu, Alfred Bulai

Capitolul 1: „Introducere in sociologie” (subcapitolele Ce este sociologia? si De la cunoașterea comună la cunoașterea științifică)

Capitolul al 2 lea: „Metodologia cercetării sociologice” (integral)

Capitolul al 3 lea: „Individul și societatea” (subcapitolele Socializarea, Status și rol și Instituțiile sociale și tipologia lor)

Manual Sociologie pentru clasa XI

Candidații trebuie să fie pregătiți să răspundă la întrebări* de genul:

Care sunt motivele pentru care ați ales această specializare?

Când v-ați hotărât să urmați sociologia?

Ce ați citit/aflat despre sociologie până acum?

Ce v-a plăcut din ce ați studiat până acum la sociologie sau la orice știință socială din liceu? (pentru cei care au studiat sociologia/ științe sociale în liceu)

Dacă ați participat în liceu sau în afara acestuia la aplicarea de chestionare sau la orice tip de activitate care a presupus interacțiunea cu diverși oameni?

Dacă ați citit cărți sau ați urmărit filme documentare despre viața socială din prezent sau din trecut.

Care sunt etapele parcurse într-un demers de cercetare sociologică?

Identificați o tema de cercetare in localitatea din care veniți si argumentați relevanta ei in sens sociologic.

Etc.

* Aceste întrebări sunt orientative


Tematica interviu psihologie:

Tematica pentru interviul de admitere pentru specializarea psihologie face parte din cea prevăzută de programa școlară aprobată prin ordinul ministrului. Examenul va urmări evaluarea competențelor prevăzute de programa școlară, respectiv caracterizarea principalelor dimensiuni ale personalității; exemplificarea unor trăsături ale personalității necesare reușitei în activitate; recunoașterea și evaluarea unor tipuri de relații interpersonale, a unor comportamente și atitudini sociale în situații date; rezolvarea unor situații problemă cu ajutorul cunoștințelor de psihologie.

Conținuturi:

 • Structura și dezvoltarea  personalității
 • Temperamentul
 • Aptitudinile
 • Inteligența ca aptitudine generală
 • Caracterul
 • Creativitatea

Bibliografie: 

 1. Neculau, A., Iacob, L., Sălăvăstru, D., Havârneanu, C., Boncu, Ș., Lungu, O. (2005). Psihologie. Manual pentru clasa a X-a. Editura Polirom, Iași
  Capitolul 2. Structura și dezvoltarea personalității
 2. Ștefănescu, D.O., Bălan, E., Ștefan, C. (2011). Psihologie. Manual pentru clasa a X-a. Editura Humanitas, București
  Capitolul 2. Structura si dezvoltarea personalității.