Specializari

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA
2017 - 2020 (Invatamant cu frecventa, 3 ani, 180 ECTS)

Specializari/programe de studii
Facultatea de Stiinte Politice oferă candidaţilor patru specializari/programe de studii acreditate:

Numărul de locuri

Capacitatea de scolarizare (numarul total de locuri, buget si taxa) pentru seria 2017-2020 este:

  • specializarea Sociologie, 50 locuri;
  • specializarea Psihologie, 50 locuri;
  • specializarea Relatii internationale si studii europene, 150 locuri;
  • specializarea Stiinte Politice, 200 locuri.

Numarul de locuri scoase la concurs este aprobat in fiecare an de catre MENCS. Numarul total de locuri finantate de la buget alocate pentru sesiunea iulie 2016 a fost 250.

Concursul de admitere

Pentru specializarile/programele de studii:

  • STIINTE POLITICE
  • RELATII INTERNATIONALE SI STUDII EUROPENE,

admiterea la studii universitare de licenta se face in urma unui examen scris, sustinut în una sau doua sesiuni de pretestare (aprilie si/sau iulie), la una dintre urmatoarele discipline, la alegere:

Pentru specializarile/programele de studii:

  • SOCIOLOGIE
  • PSIHOLOGIE

admiterea la studii universitare de licenta, se face in urma unui examen oral, sustinut in una si/sau doua sesiuni de pretestare (aprilie si/sau iulie), pe baza a doua criterii de evaluare:

  1. Interviul: consta in sustinerea unei scrisori de intentie in fata comisiei de pretestare evaluat cu admis/respins. Candidatii pot descarca un indrumar/template pentru scrisoarea de intentie de pe pagina Facultatii de Stiinte Politice (www.politice.ro).
  2. Nota/media la una dintre discipline examenului de bacalaureat: sociologie, psihologie, economie, matematica, limba romana, filozofie sau logica si argumentare, la alegerea candidatului.

Ierarhizarea candidatilor declarati admisi se va face pe baza mediei obtinute la proba scrisa (pentru Stiinte Politice/Relații internationale si studii europene) sau a notei/mediei obtinute la una din probele de mai sus (pentru Sociologie/Psihologie).  

In caz de note/medii egale criteriul de departajare este media generala a examenului de bacalaureat.