Specializari

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA
2020 - 2023 (Invatamant cu frecventa, 3 ani, 180 ECTS)

Specializari/programe de studii
Facultatea de Stiinte Politice oferă candidaţilor patru specializari/programe de studii acreditate:

 • Stiinte Politice
 • Sociologie
 • Relatii internationale si studii europene
 • Psihologie

Numarul de locuri
Capacitatea de scolarizare (numarul total de locuri, buget si taxa) pentru seria 2020-2023 este:

 • specializarea Sociologie, 50 locuri;
 • specializarea Psihologie, 50 locuri;
 • specializarea Relatii internationale si studii europene, 150 locuri;
 • specializarea Stiinte Politice, 200 locuri.

Numarul de locuri scoase la concurs este aprobat in fiecare an de catre MEN. Numarul total de locuri finantate de la buget alocate pentru sesiunea iulie 2019 a fost 230.

Concursul de admitere
Pentru specializarile/programele de studii:

 • STIINTE POLITICE
 • RELATII INTERNATIONALE SI STUDII EUROPENE
 • SOCIOLOGIE
 • PSIHOLOGIE

Admiterea la studii universitare de licenta se face in urma unui examen scris, sustinut în una sau doua sesiuni de pretestare (aprilie si/sau iulie), la una dintre urmatoarele discipline, la alegere:

 • economie
 • filosofie
 • istorie
 • limba română
 • logică, argumentare și comunicare
 • matematica
 • psihologie
 • sociologie

Ierarhizarea candidatilor declarati admisi, se va face pe baza mediei obtinute la proba scrisa si a opţiunilor pentru specializari  (se poate opta pentru toate cele patru specializari, în ordine preferințelor).
In caz de medii egale criteriul de departajare este media generala a examenului de bacalaureat.