Matematica

Tematica ceruta la examenul de admitere, la Facultatea de Stiinte Politice este cea prevazuta de programa scolara aprobata.

Examenul va urmari evaluarea competentelor generale prevazute de programa scolara de matematica, respectiv: identificarea unor date, relatii matematice si corelarea lor în functie de contextul în care au fost definite; prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunturi matematice; utilizarea algoritmilor si a conceptelor matematice pentru caracterizarea locala sau globala a unei situatii concrete; exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situatii concrete si a algoritmilor de prelucrare a acestora; analizarea si interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situatii-problema; modelarea matematica a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunostintelor din diferite domenii.

Formula de examinare: candidatii vor avea de rezolvat cel mult 6 itemi, asemanatori cu cei propusi pentru proba de matematica M2, la examenul de bacalaureat.
Timpul de lucru pentru proba scrisa: 150 minute
Pentru concurs este valabil oricare dintre manualele scolare alternative aprobate pentru disciplina matematica conform Catalogului manualelor scolare valabile în învatamântul preuniversitar, www.edu.ro.

Atasamente: