Rezultate admitere FSP iulie 2016

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR DECLARAŢI ADMIŞI ÎN URMA EXAMENULUI DE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2016

Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea iulie 2016 se pot înmatricula după cum urmează :

26, 27 si 28 iulie 2016 între orele 10.00 -15.00

Candidaţii admişi pe locurile de la buget vor depune la Secretariatul FSP
un dosar care va cuprinde următoarele:

 • diploma de bacalaureat în original (adeverinţă, în original, eliberată de liceu pentru absolvenţii 2016)
 • certificatul de naştere-copie legalizată (certificat de schimbare a numelui daca este cazul)
 • adeverinţă medicală tip
 • 2 foto ¾ cm (color, recente)
 • dovada achitării taxei de înmatriculare (100 lei)
 • dovada achitării taxei de înscriere la sesiunea/ile de pretestare

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile subvenţionate care nu se înmatriculează până la data de 28 iulie 2016, vor putea ocupa un loc numai în regim cu taxă.

Ierarhizarea candidaților a fost realizată în funcție de medie și prima opțiune exprimată. A doua opțiune privind specializarea va fi luată în calcul la redistribuirea locurilor bugetate după finalizarea înmatriculărilor.

Candidații care nu au finalizat procedurile online de înscriere se pot prezenta în perioada 26-28 iulie 2016 la secretariat pentru încheierea acestora și pot opta doar pentru locurile cu taxă.

Listele definitive cu candidații declarați admiși pe locurile subvenționate vor fi afișate la data de 26 septembrie 2016.

Taxa de inmatriculare se poate achita la casieria universitatii la etajul 6, camera 610 (program 10,00-15,00) sau in contul :

RO 85 BRDE 445 SV 18 98 911 44 50

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor depune la Secretariatul FSP un dosar care va cuprinde următoarele:

 • diploma de bacalaureat în copie legalizată
 • certificatul de naştere-copie legalizată (certificat de schimbare a numelui daca este cazul)
 • adeverinţă medicală tip
 • 2 foto ¾ cm (color, recente)
 • dovada achitării taxei de înmatriculare (100 lei)
 • dovada achitării taxei de înscriere la sesiunea/ile de pretestare

Taxa de şcolarizare pentru anul I (2016/2017) este de 2500 lei.

Prima tranşă din taxa de şcolarizare (respectiv 800 lei) poate fi achitată în perioada 26-28 iulie 2016.

Taxa de înmatriculare se poate achita la casieria universitatii, etajul 6, camera 610 (program 10,00-15,00) sau in contul :

RO 85 BRDE 445 SV 18 98 911 44 50

În atenția candidaților la specializarea PSIHOLOGIE

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile subvenţionate care nu se înmatriculează până la data de 28 iulie 2016 vor fi scoși din listele finale. Locurile rămase vacante, se vor ocupa cu candidații înmatriculați pe locurile cu taxă.

Locurile cu taxă rămase vacante, se vor ocupa cu candidații din lista de așteptare care au depus cerere la secretariat. Cererile se depun în perioada 26-28 iulie.

Cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2016/2017, pe specializări:

PSIHOLOGIE - 40 locuri buget, 10 locuri la taxă

ŞTIINŢE POLITICE-  100 locuri buget, 100 locuri la taxă

SOCIOLOGIE - 40 locuri buget, 10 locuri la taxă

RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE - 70 locuri buget, 80 locuri la taxă

Republica Moldova- 3  locuri cu bursă, 1 loc fără bursă fără taxă

Cetățenii de etnie romă - 5 locuri subvenționate de la buget

AtaşamentMărime
PDF icon rezultate SP.pdf103.13 KB
PDF icon rezultate RISE.pdf90.7 KB
PDF icon rezultate Psihologie.pdf180.37 KB
PDF icon rezultate Sociologie.pdf65.02 KB
PDF icon anunturi.pdf93.13 KB

Anunt important incarcare documente

FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE - SESIUNEA DE ADMITERE IULIE 2016

Candidaţii care au obtinut cel putin media 5 in urma probei scrise sau calificativul admis se vor putea inscrie pentru anul universitar 2016-2017.

Inscrierea se va realiza on-line in perioada 21-24 iulie 2016, incarcand  pe site, www.admitere.politice.ro, in contul generat pentru pretestare, urmatoarele documente scanate (pdf, jpg):

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta; pentru absolventii de liceu promotia 2016, adeverinta eliberata de liceu in care se mentioneaza atat media generala de bacalaureat, cat si notele obtinute la probele sustinute;
 • candidatii de la programul de studiu/specializarea Sociologie sau Psihologie vor preciza dicilplina de la examenul de bacalaureat care va fi luata in calcul pentru ierarhizare precum și nota obtinută;
 • declaratie pe proprie raspundere pentru candidatii pe locurile speciale (roma; Republica Moldova, cu bacalaureatul sustinut in Romania);
 • adeverinta din care sa rezulte calitatea de student si regimul de studii (pentru studentii care urmeaza o a doua specializare) / declaraţie pe proprie raspundere ca nu a urmat alte forme de studii universitare pe locuri subventionate de la bugetul de stat (pentru promotii anterioare 2016);
 • diploma obtinuta la olimpiade scolare cu mentionarea notei obtinute (unde este cazul).

Afisarea listei cu admiterea candidatilor pe forme de finantare: 25 iulie 2016.

ATENȚIE!

Candidații care nu vor incarca documentele in cont nu vor apărea în listele finale (buget sau taxa).

Ghid pentru incarcarea documentelor pe cont

Pasul 1: autentificare pe site.

Pasul 2: click pe Contul meu

Pasul 3: click pe butonul Modifica

Pasul 4: click pe butonul aferent spcializarii alese (in exempul de fata este Psihologie / Sociologie)

Pasul 5: butonul Browse... va permite sa selectati fisierul din calculator, apoi se apasa butonul Incarca (in acest exemplu Diploma / adeverinta bacalaureat).

 

 

La final sa nu uitati de butonul Save din josul paginii.

Pagini