Anunt important incarcare documente

FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE - SESIUNEA DE ADMITERE IULIE 2016

Candidaţii care au obtinut cel putin media 5 in urma probei scrise sau calificativul admis se vor putea inscrie pentru anul universitar 2016-2017.

Inscrierea se va realiza on-line in perioada 21-24 iulie 2016, incarcand  pe site, www.admitere.politice.ro, in contul generat pentru pretestare, urmatoarele documente scanate (pdf, jpg):

  • diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta; pentru absolventii de liceu promotia 2016, adeverinta eliberata de liceu in care se mentioneaza atat media generala de bacalaureat, cat si notele obtinute la probele sustinute;
  • candidatii de la programul de studiu/specializarea Sociologie sau Psihologie vor preciza dicilplina de la examenul de bacalaureat care va fi luata in calcul pentru ierarhizare precum și nota obtinută;
  • declaratie pe proprie raspundere pentru candidatii pe locurile speciale (roma; Republica Moldova, cu bacalaureatul sustinut in Romania);
  • adeverinta din care sa rezulte calitatea de student si regimul de studii (pentru studentii care urmeaza o a doua specializare) / declaraţie pe proprie raspundere ca nu a urmat alte forme de studii universitare pe locuri subventionate de la bugetul de stat (pentru promotii anterioare 2016);
  • diploma obtinuta la olimpiade scolare cu mentionarea notei obtinute (unde este cazul).

Afisarea listei cu admiterea candidatilor pe forme de finantare: 25 iulie 2016.

ATENȚIE!

Candidații care nu vor incarca documentele in cont nu vor apărea în listele finale (buget sau taxa).

Ghid pentru incarcarea documentelor pe cont

Pasul 1: autentificare pe site.

Pasul 2: click pe Contul meu

Pasul 3: click pe butonul Modifica

Pasul 4: click pe butonul aferent spcializarii alese (in exempul de fata este Psihologie / Sociologie)

Pasul 5: butonul Browse... va permite sa selectati fisierul din calculator, apoi se apasa butonul Incarca (in acest exemplu Diploma / adeverinta bacalaureat).

 

 

La final sa nu uitati de butonul Save din josul paginii.

SESIUNEA DE PRETESTARE - IULIE 2016

IN ATENTIA CANDIDATILOR LA SESIUNEA DE PRETESTARE - IULIE 2016 - (B-dul Expozitiei, nr. 30A)

PROBA SCRISA 18 iulie 2016

Pentru candidatii inscrisi la specializarea STIINTE POLITICE și specializarea RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE

Incepand cu ora 8.00 se va face accesul in sali.

Examenul va incepe la ora 9.00.

Candidatii vor avea C.I. si chitanta aferentă taxei de inscriere sau după caz, adeverinta ca cel putin unul dintre parinti este cadru didactic.

Nu este permis accesul in sali cu materiale informative si echipamente electronice.

INTERVIU 19 iulie 2016

Pentru candidatii inscrisi la specializarea SOCIOLOGIE și specializarea PSIHOLOGIE

Candidații sunt rugați să respecte ora programării.

Pagini