Admitere licenta septembrie 2018

Facultatea de Științe Politice organizează o sesiune de admitere, pentru studii universitare de licență,  în luna septembrie 2018, la specializările:
Științe Politice
Relații Internaționale și Studii Europene
Sociologie

Înscrierea se face exclusiv online, în perioada 01 august – 12 septembrie 2018 . (www.admitere.politice.ro)
Proba scrisă va avea loc în data de 14 septembrie 2018, ora 10,00, în bdul Expoziției nr. 30A.
Locurile vacante, scoase la concurs:

 • Pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat, care au urmat un liceu în mediul rural – 9 locuri finanțate de la buget;
 • Pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat, proveniți din centrele de plasament – 4 locuri finanțate de SNSPA din venituri proprii;
 • Pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat, care nu au mai urmat un alt program de licență subvenționat – 11 locuri finanțate de la buget;
 • Locuri cu taxa.

Rezultate finale admitere Iulie 2018

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR DECLARAŢI ADMIŞI

Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea iulie 2018 se pot înmatricula după cum urmează:

 • 17, 18 si 19 iulie 2018 între orele 10.00 -16.00, etajul 7, camera 716

Candidaţii admişi pe locurile de la buget vor depune la Secretariatul FSP un dosar care va cuprinde următoarele:

 • diploma de bacalaureat în original (adeverinţă, în original, eliberată de liceu pentru absolvenţii 2018)
 • certificatul de naştere, copie legalizata/originalul pentru certificare în Secretariatul FSP
 • copie CI
 • adeverinţă medicală tip
 • 2 foto ¾ cm (color, recente)
 • dovada achitării taxei de înmatriculare (100 lei)
 • dovada achitării taxei de înscriere la sesiunea/ile de pretestare (150 lei)

Ierarhizarea candidaților a fost realizată în funcție de medie și prima opțiune exprimată. În cazul necompletării locurilor la o specializare, s-au folosit opțiunile exprimate.

Taxa de inmatriculare se poate achita la casieria universitatii aflată la parterul sediului din Expoziției 30A (program 10,00-15,00) sau in contul:
RO 85 BRDE 445 SV 18 98 911 44 50

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor depune la Secretariatul FSP un dosar care va cuprinde următoarele:

 • diploma de bacalaureat în copie legalizată/originalul pentru certificare în Secretariatul FSP
 • certificatul de naştere, copie legalizată/originalul pentru certificare în Secretariatul FSP (certificat de schimbare a numelui daca este cazul)
 • copie CI
 • adeverinţă medicală tip
 • 2 foto ¾ cm (color, recente)
 • dovada achitării taxei de înmatriculare (100 lei)
 • dovada achitării taxei de înscriere la sesiunea/ile de pretestare (150 lei)

Taxa de şcolarizare pentru anul I (2018/2019) este de 3500 lei.
Prima tranşă din taxa de şcolarizare (respectiv 1200 lei) poate fi achitată în perioada 2-13 octombrie 2018. Taxa poate fi achitată în trei tranșe.
Taxa de inmatriculare se poate achita la casieria universitatii aflată la parterul sediului din Expoziției 30A (program 10,00-15,00) sau in contul:
RO 85 BRDE 445 SV 18 98 911 44 50

În atenția candidaților la specializarea PSIHOLOGIE

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile subvenţionate care nu se înmatriculează până la data de 19 iulie 2018 (inclusiv) vor fi scoși din listele finale. Locurile rămase vacante, se vor ocupa cu candidații înmatriculați pe locurile cu taxă.
Locurile cu taxă rămase vacante, se vor ocupa cu candidații din lista de așteptare care au depus cerere la secretariat. Cererile se depun în data de 17 iulie 2018.

Cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2018/2019, pe specializări:

ŞTIINŢE POLITICE - 91 locuri fără taxă, 109 locuri la taxă
RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE - 81 locuri fără taxă, 69 locuri la taxă
PSIHOLOGIE - 40 locuri fără taxă, 7 locuri la taxă
SOCIOLOGIE - 30 locuri fără taxă, 20 locuri la taxă

FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE

REZULTATELE FINALE

SESIUNILE
APRILIE - IULIE 2018

Afișat azi, 16 iulie 2018, ora 19.00

Atentionare!! Incarcare medie bacalaureat

Avand in vedere ca termenul limita pentru incarcarea mediei de la examenul de bacalaureat, in contul deschis la inscrierea on-line a expirat, va comunicam urmatoarele:

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat au obligaţia de a completa în contul de utilizator, deschis pe admitere.politice.ro, media generală a examenului de bacalaureat. Candidaţii care nu vor completa până la data de 15 iulie 2018 datele solicitate nu vor fi clasificaţi (nu vor apărea în lista locurilor fară taxă-taxa).

In cazul in care nu mai reusiti sa va accesati contul on-line, transmiteti diploma de bacalaureat, scanata fata-verso la e-mail secretariat@politice.ro

În atenţia candidaţilor care s-au înscris la pretestările organizate pentru admiterea la Facultatea de Stiinţe Politice (sesiunile aprilie 2018 si iulie 2018)

Perioada de înscriere la pretestarea din 11 iulie 2018 s-a încheiat.
Până la data de 12 iulie 2018, candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat au obligaţia de a completa în contul de utilizator, deschis pe admitere.politice.ro, media generală a examenului de bacalaureat. Candidaţii care nu vor completa până la data de 12 iulie datele solicitate nu vor fi clasificaţi (nu vor apărea în lista locurilor fară taxă-taxa).

Află dacă ai fost admis
Rezultatele concursului de admitere (departajarea locurilor fară taxă - locurilor cu taxă, sesiunile aprilie si iulie), pentru toate specializările, vor fi afişate pe data de 16 iulie 2018, după verificarea îndeplinirii condiţiilor legale. Se va lua în calcul pentru ierarhizarea candidaţilor declaraţi admişi media cea mai mare obţinută în cele două sesiuni de pretestare.
Confirmă locul pentru a deveni student SNSPA: Candidaţii declaraţi admişi se vor înmatricula în perioada 17-19 iulie 2018.

Înmatricularea candidatilor declaraţi admişi
Înmatricularea candidaților admisi se va face in zilele 17, 18, 19 iulie 2018, la secretariatul FSP, intre orele 10,00-16,00.
Candidatii declarati admisi care se inmatriculeaza vor depune un dosar mapa cu urmatoarele documente:

 • Diploma de bacalaureat sau adeverinta pentru absolventii din sesiunea 2018 in original, pentru  candidatii declarați admisi pe un loc la buget, copie legalizata pentru candidatii admisi la taxa sau copie simpla insotita de original;
 • Adeverinta din care sa reiasa ca diploma de bacalaureat, in original, se afla la alta universitate (pentru locurile cu taxa);
 • Certificatul de nastere, copie legalizata sau copie simpla insotita de original;
 • Certificat de casatorie sau certificat de schimbare a numelui, daca este cazul, copie legalizata sau copie simpla insotita de original;
 • Adeverinta medicala tip de la medicul de familie in care sa se mentioneze "clinic sanatos, pentru inscrierea la facultate";
 • Adeverinta din care să rezulte apartenenta la o organizatie legal constituita pentru candidatii de etnie roma (daca este cazul).
 • Adeverinta din care sa rezulte calitatea de student şi regimul de studii (pentru studentii care urmeaza o a doua specializare/program de studii);
 • Diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta (pentru absolventii care doresc sa urmeze o a doua specializare) copie legalizata sau copie simpla insotita de original;
 • 2 fotografii color ¾, recente;
 • copie CI;
 • chitanta privind achitarea taxei de admitere;
 • chitanta privind achitarea taxei de inmatriculare (in valoare de 100 RON, in contul FSP).

IMPORTANT!

 • Datele introduse de candidati cu privire la rezultatele obtinute la examenul de bacalaureat vor fi verificate conform bazelor de date ale MEN.
 • Candidatii cu diploma de bacalaureat obtinuta in strainatate, vor prezenta la depunerea dosarului atestatul eliberat de MEN (CNRED).
 • Admiterea se face in ordinea descrescatoare a mediilor si a opţiunilor formulate, in limita numarului total de locuri scoase la concurs, indiferent de proba sustinuta. Inscrierea, respectiv inmatricularea candidaţilor se face pe specializari/programe de studii. Un candidat poate fi declarat admis pe locurile fara taxa la o singura specializare/program de studii.

Pagini