Rezultate finale sesiunile aprilie - iulie 2015

Candidaţii declaraţi admişi în anul universitar 2015-2016 se vor înmatricula după cum urmează :

 • 22 si 23 iulie 2015 între orele 10.00 -15.00
 • 24 iulie 2015 între orele 10.00 -13.00
 • 27 si 28 iulie 2015 între orele 10.00 -15.00.

Candidaţii admişi pe locurile de la buget vor depune la Secretariatul FSP un dosar care va cuprinde următoarele:

 • diploma de bacalaureat în original (adeverinţă, în original, eliberată de liceu pentru absolvenţii 2015)
 • certificatul de naştere-copie legalizată
 • adeverinţă medicală tip
 • 2 foto ¾ cm
 • dovada achitării taxei de înmatriculare (100 lei)
 • dovada achitării taxei de înscriere la sesiunea/ile de pretestare (150 lei)

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile subvenţionate care nu se înmatriculează până la data de 28 iulie 2015, nu o mai pot face ulterior decât în regim cu taxă.

Candidații care nu au finalizat procedurile online de înscriere se pot prezenta la secretariat pentru încheierea acestora și pot opta doar pentru locurile cu taxă.

Ierarhizarea candidaților a fost realizată în funcție de prima opțiune exprimată. A doua opțiune privind specializarea va fi luată în calcul la redistribuirea locurilor bugetate după finalizarea înmatriculărilor.

Candidații cu medii egale de admitere au fost departajați după media generală de la examenul de bacalaureat.

Listele definitive cu candidații declarați admiși pe locurile subvenționate vor fi afișate la data de 25 septembrie 2015.

Taxa de inmatriculare se poate achita la casieria universitatii (program 11,00-15,00 ; vineri 11,00-13,00) sau in contul :

RO 85 BRDE 445 SV 18 98 911 44 50

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor depune la Secretariatul FSP un dosar care va cuprinde următoarele:

 • diploma de bacalaureat în original/ copie legalizată
 • certificatul de naştere-copie legalizată
 • adeverinţă medicală tip
 • 2 foto ¾ cm
 • dovada achitării taxei de înmatriculare (100 lei)
 • dovada achitării taxei de înscriere la sesiunea/ile de pretestare (150 lei)

Taxa de şcolarizare pentru anul I (2015/2016) este de 2500 lei.

Prima tranşă din taxa de şcolarizare (respectiv 800 lei) poate fi achitată în perioada 25-30 septembrie 2015.

Taxa de inmatriculare se poate achita la casieria universitatii (program 11,00-15,00 ; vineri 11,00-13,00) sau in contul :

RO 85 BRDE 445 SV 18 98 911 44 50

Atasamente: 

Rezultate Sesiunea de Admitere 2015/2016

Candidatii care au obtinut cel putin media 5 in urma sesiunilor de pretestare din aprilie si iulie 2015 se vor putea inscrie pentru anul universitar 2015-2016.
Inscrierea, pentru departajarea buget-taxa, se va realiza online in perioada 14-19 iulie 2015, incarcand pe site-ul admitere.politice.ro, in contul format, urmatoarele documente scanate:

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta; pentru absolventii de liceu promotia 2015, adeverinta eliberata de liceu in care se mentioneaza atat media generala de bacalaureat, cat si notele obtinute la probele sustinute;
 • adeverinta din care sa rezulte calitatea de student si regimul de studii (pentru studentii care urmeaza o a doua facultate);
 • diploma obtinuta la olimpiade colare cu mentionarea notei acordate (unde este cazul).
 • declaratie de apartenenta la etnia roma pentru locurile speciale.
 • certificatul de nastere pentru candidatii din Republica Moldova care au absolvit studiile liceale in Romania.
 • candidatii de la specializarile Sociologie si Psihologie vor preciza disciplina de la examenul de bacalaureat care va fi luata in calcul la admitere;

Afisarea listei cu admiterea candidatilor pe forme de finantare: 20 iulie 2015.

Atasamente: 

IN ATENTIA CANDIDATILOR LA SESIUNEA DE PRETESTARE - 10 IULIE 2015

B-dul Expozitiei, nr. 30A

Pentru candidatii inscrisi la specializarea STIINTE POLITICE și specializarea RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE

Incepand cu ora 8.00 se va face accesul in sali.

Examenul va incepe la ora 9,00.

Candidatii vor avea C.I. si chitanta de achitare a taxei/ adeverinta ca cel putin unul dintre parinti este cadru didactic. Nu este permis accesul in sali cu materiale informative si echipamente electronice.


Pentru candidatii inscrisi la specializarea SOCIOLOGIE și specializarea PSIHOLOGIE

Interviu, specializarea Sociologie, 10 iulie 2015, ora 10,00 si ora 12,00, sala 706 (et. 7)

Interviu, specializarea Psihologie, 10 iulie 2015, ora 10,00 si ora 12,00, sala 710 (et. 7)

Candidatii vor avea C.I. si chitanta de achitare a taxei/ adeverinta ca cel putin unul dintre parinti este cadru didactic, intrarea se va face în ordine alfabetica.

Atasamente: 

Pagini