Rezultatele concursului de admitere la studii de licență

Sunt considerați admiși numai candidații care au susținut pretestarea online, au încărcat în contul deschis pe platforma de admitere dovada promovării examenului de Bacalaureat şi au fost declaraţi admişi pe locuri de la buget sau taxă.
Candidații au fost admiși pe locurile de la buget și la taxă, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2020-2021, în ordinea strict descrescătoare a mediilor.

Înmatricularea candidaților admiși la Facultatea de Științe Politice

În perioada 17 – 23 iulie 2020, ora 12:00, toți candidați declarați admiși pe locurile de la buget sau taxă, la Facultatea de Științe Politice, vor confirma online, în contul deschis pe platforma de admitere, locul la programul de studii la care au fost declaraţi admiși.
Candidații declarați admiși pe locurile de la buget vor confirma online și vor depune, în perioada 18 – 21 iulie 2020, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A), Diploma de Bacalaureat, în original. Candidații vor primi o adeverință care să ateste depunerea Diplomei de Bacalaureat, în original, la SNSPA. Pentru a evita supraaglomerarea din curtea universității și pentru a respecta măsurile de prevenție impuse de pandemia generată de noul coronavirus, candidații vor veni la sediul SNSPA, din Bd. Expoziției, nr. 30A, conform programării anunţate, respectând regulile impuse de organizatori, respectiv măsurile de distanțare fizică și folosirea măștilor de protecție.
Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă vor confirma online locul la programul de studii la care au fost declaraţi admiși, în perioada 17 – 23 iulie 2020, ora 12:00, în contul deschis pe platforma de admitere.
În cazul vacantării locurilor de la buget, în perioada 22 – 24 iulie 2020 candidaţii din listele cu taxă, care pot ocupa un loc la buget, vor fi contactați de secretariate în vederea confirmării şi înmatriculării.
În cazul în care, în perioada menționată, respectiv 17-23 iulie 2020, ora 12:00, un candidat declarat admis nu a confirmat online locul și/sau nu a depus Diploma de Bacalaureat în original, la sediul SNSPA, (numai în cazul candidaților admiși pe locurile la buget) va pierde locul obţinut.
În perioada 17 – 21 iulie 2020, candidații afișați în “lista candidaţilor care pot ocupa un loc cu taxă” pot solicita, completând online acest formular, ocuparea unui loc cu TAXĂ rămas vacant, urmând ca în perioada 22 – 24 iulie 2020 să fie contactați de secretariate în vederea înmatriculării.

Ce trebuie să faci dacă ai fost admis(ă) pe locurile de la buget la Facultatea de Științe Politice

A. Confirmă online locul, în contul tău de candidat(ă), deschis pe platforma de admitere

În perioada 17 – 23 iulie 2020, ora 12:00, toți candidații declarați admiși pe locuri de la buget vor confirma online locul la programul de studii la care au fost admiși.

Pentru a confirma online locul pe care ai fost admis(ă):

Pasul 1: Încarcă Formularul de confirmare a locului de studii ocupat în urma concursului de admitere la SNSPA, completat, semnat și scanat/fotografiat. Îl poți descarcă de aici.

Pasul 2: Încarcă următoarele documente scanate/fotografiate:

  • Cartea de identitate
  • Certificatul de naștere
  • Adeverința medicală
  • Declarație pe proprie răspundere ca nu a mai urmat alte studii de licență finanțate de la bugetul de stat (pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat din promoții anterioare)

Pasul 3: Încarcă dovada de plată pentru:

Taxa de înscriere la pretestare – în valoarea de 80 de lei
Toți candidații declarați admiși pe locuri de la buget la Facultatea de Științe Politice vor încărca taxa de înscriere achitată în perioada preînscrierii.

Taxa de înmatriculare – în valoare de 100 de lei
Toți candidații declarați admiși pe locuri de la buget vor achita taxa de înmatriculare, în contul Facultății de Științe Politice. Detalii legate de detaliile plății și contul bancar ale facultății, aici.
*Candidații care au achitat taxa de înscriere 150 lei vor plăti doar diferența de 30 lei.

Pasul 4: Încarcă contractul de studii
Contractul de studii, în format electronic, corespunzător Facultății de Științe Politice, poate fi descărcat de aici. Încarcă contractul completat, semnat și scanat/fotografiat

Atenție! În cazul în care, în perioada menționată 17-23 iulie 2020, ora 12:00, un candidat admis nu a încărcat online toate documentele, va pierde locul pe care a fost declarat admis.

B. Depune Diploma de Bacalaureat – în original, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A)

În perioada 18-21 iulie 2020, candidații admiși pe locuri de buget vor depune la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A) doar Diploma de Bacalaureat, în original. Candidații vor primi o adeverință care să ateste depunerea diplomei de bacalaureat, în original, la SNSPA.
Atenție! Pentru a evita supraaglomerarea din curtea universității și pentru a respecta măsurile de prevenție impuse de pandemia generată de noul coronavirus, candidații vor veni la sediul SNSPA, din Bd. Expoziției, nr. 30A, conform acestei programări, respectând regulile impuse de organizatori, respectiv măsurile de distanțare fizică și folosirea măștilor de protecție.
În cazul în care, în perioada menționată 18-21 iulie 2020, un candidat admis pe locurile la buget nu a depus Diploma de bacalaureat în original, la sediul SNSPA, conform programării afișate, va pierde locul pe care a fost declarat admis.

Programarea depunerii diplomelor de bacalaureat la sediul SNSPA.pdf

Candidații care nu pot depune diploma în intervalul în care au fost programați sunt rugați să se reprogrameze, în intervalul disponibil, completând formularul corespunzător, în limita locurilor stabilite de organizatori:

Ce trebuie să faci dacă ai fost admis(ă) pe locurile la taxă la Facultatea de Științe Politice

Confirmă online locul, în contul tău de candidat(ă), deschis pe platforma de admitere

În perioada 17 – 23 iulie 2020, ora 12:00, toți candidații declarați admiși pe locuri la taxă vor confirma online locul la programul de studii la care au fost admiși.

Pentru a confirma online locul pe care ai fost admis(ă):

Pasul 1: Încarcă Formularul de confirmare a locului de studii ocupat în urma concursului de admitere la SNSPA, completat, semnat și scanat/fotografiat. Îl poți descarcă de aici.

Pasul 2: Încarcă următoarele documente scanate/fotografiate:

  • Cartea de identitate
  • Certificatul de naștere
  • Adeverința medicală
  • Declarație pe proprie răspundere ca nu a mai urmat alte studii de licență finanțate de la bugetul de stat (pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat din promoții anterioare)

Pasul 3: Încarcă dovada de plată pentru:

Taxa de înscriere la pretestare – în valoarea de 80 de lei
Toți candidații declarați admiși pe locuri de la buget la Facultatea de Științe Politice vor încărca taxa de înscriere achitată în perioada preînscrierii.

Taxa de înmatriculare – în valoare de 100 de lei
Toți candidații declarați admiși pe locuri de la buget vor achita taxa de înmatriculare, în contul Facultății de Științe Politice. Detalii legate de detaliile plății și contul bancar ale facultății, aici.
*Candidații care au achitat taxa de înscriere 150 lei vor plăti doar diferența de 30 lei.

Taxa de școlarizare
Candidații admiși pe locuri la taxă vor achita cel puțin prima rată din taxa de școlarizare, conform prevederilor din contractul de studii. Detalii legate de detaliile plății și contul bancar ale facultății, aici.

Pasul 4: Încarcă contractul de studii
Contractul de studii, în format electronic, corespunzător Facultății de Științe Politice, poate fi descărcat de aici. Încarcă contractul completat, semnat și scanat/fotografiat

Atenție! În cazul în care, în perioada menționată 17-23 iulie 2020, ora 12:00, un candidat admis nu a încărcat online toate documentele, va pierde locul pe care a fost declarat admis.

În cazul vacantării locurilor de la buget, în perioada 22 – 24 iulie 2020 candidaţii din listele cu taxă, care pot ocupa un loc de la buget,  vor fi contactați de secretariate în vederea confirmării şi înmatriculării.

Ce trebuie să faci dacă ești în lista candidaţilor care pot ocupa un loc cu taxă

În perioada 17 – 21 iulie 2020, candidații afișați în această listă pot completa online acest formular, solicitând ocuparea unui loc cu TAXĂ rămas vacant, urmând ca în perioada 22 – 24 iulie 2020 să fie contactați de secretariate în vederea înmatriculării.