Procedura inmatriculare

Sunt considerați admiși numai candidații care au susținut pretestarea online, au încărcat în contul deschis pe platforma de admitere dovada promovării examenului de Bacalaureat şi au fost declaraţi admişi pe locuri de la buget sau taxă.
Candidații înscriși au fost admiși pe locurile de la buget și cu taxă, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru sesiunea organizată în luna septembrie 2020, pentru anul universitar 2020-2021, în ordinea strict descrescătoare a mediilor obținute la examenul susținut online.

Înmatricularea candidaților admiși la Facultatea de Științe Politice

În perioada 21 – 23 septembrie 2020 toți candidați declarați admiși pe locurile de la buget sau taxă, la Facultatea de Științe Politice, vor confirma online, în contul deschis pe platforma de admitere, locul la programul de studii la care au fost declaraţi admiși.
Candidații declarați admiși pe locurile de la buget vor confirma online și vor depune, în perioada 21 – 23 septembrie 2020, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A), Diploma de Bacalaureat, în original. Candidații vor primi o adeverință care să ateste depunerea Diplomei de Bacalaureat, în original, la SNSPA.
Pentru a evita supraaglomerarea din curtea universității și pentru a respecta măsurile de prevenție impuse de pandemia generată de noul coronavirus, candidații vor veni la sediul SNSPA, din Bd. Expoziției, nr. 30 A, conform programării anunţate, respectând regulile impuse de organizatori, respectiv măsurile de distanțare fizică și folosirea măștilor de protecție. Detalii, aici.

Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă vor confirma online locul la programul de studii la care au fost declaraţi admiși, în perioada 21 – 23 septembrie 2020 în contul deschis pe platforma de admitere.

Ce trebuie să faci dacă ai fost admis(ă) pe locurile de la buget la Facultatea de Științe Politice

A. Confirmă online locul, în contul tău de candidat(ă), deschis pe platforma de admitere

În perioada 21 – 23 septembrie 2020 toți candidații declarați admiși pe locuri de la buget vor confirma online locul la programul de studii la care au fost admiși.

Pentru a confirma online locul pe care ai fost admis(ă):

Pasul 1: Încarcă Formularul de confirmare a locului de studii ocupat în urma concursului de admitere la SNSPA, completat, semnat și scanat/fotografiat. Îl poți descarcă de aici.

Pasul 2: Încarcă următoarele documente scanate/fotografiate:

  • Cartea de identitate
  • Certificatul de naștere
  • Adeverința medicală
  • Declarație pe proprie răspundere ca nu a mai urmat alte studii de licență finanțate de la bugetul de stat (pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat din promoții anterioare)

Pasul 3: Încarcă dovada de plată pentru:

Taxa de înscriere – în valoarea de 80 de lei
Toți candidații declarați admiși pe locuri de la buget la Facultatea de Științe Politice vor încărca taxa de înscriere achitată în perioada preînscrierii.

Taxa de înmatriculare – în valoare de 100 de lei
Toți candidații declarați admiși pe locuri de la buget vor achita taxa de înmatriculare, în contul Facultății de Științe Politice. Detalii legate de detaliile plății și contul bancar ale facultății, aici.

Pasul 4: Încarcă contractul de studii
Contractul de studii, în format electronic, corespunzător Facultății de Științe Politice, poate fi descărcat de aici. Încarcă contractul completat, semnat și scanat/fotografiat

Atenție! În cazul în care, în perioada menționată 21 – 23 septembrie 2020 un candidat admis nu a încărcat online toate documentele, va pierde locul pe care a fost declarat admis.

B. Depune Diploma de Bacalaureat – în original, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A)

În perioada 21 – 23 septembrie 2020, candidații admiși pe locuri de buget vor depune la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A) doar Diploma de Bacalaureat, în original. Candidații vor primi o adeverință care să ateste depunerea diplomei de bacalaureat, în original, la SNSPA.
Atenție! Pentru a evita supraaglomerarea din curtea universității și pentru a respecta măsurile de prevenție impuse de pandemia generată de noul coronavirus, candidații vor veni la sediul SNSPA, din Bd. Expoziției, nr. 30A, conform acestei programări, respectând regulile impuse de organizatori, respectiv măsurile de distanțare fizică și folosirea măștilor de protecție.
În cazul în care, în perioada menționată 21 – 23 septembrie 2020, un candidat admis pe locurile la buget nu a depus Diploma de bacalaureat în original, la sediul SNSPA, conform programării afișate, va pierde locul pe care a fost declarat admis.

Ce trebuie să faci dacă ai fost admis(ă) pe locurile la taxă la Facultatea de Științe Politice

Confirmă online locul, în contul tău de candidat(ă), deschis pe platforma de admitere

În perioada 21 – 23 septembrie 2020 toți candidații declarați admiși pe locuri la taxă vor confirma online locul la programul de studii la care au fost admiși.

Pentru a confirma online locul pe care ai fost admis(ă):

Pasul 1: Încarcă Formularul de confirmare a locului de studii ocupat în urma concursului de admitere la SNSPA, completat, semnat și scanat/fotografiat. Îl poți descarcă de aici.

Pasul 2: Încarcă următoarele documente scanate/fotografiate:

  • Cartea de identitate
  • Certificatul de naștere
  • Adeverința medicală
  • Declarație pe proprie răspundere ca nu a mai urmat alte studii de licență finanțate de la bugetul de stat (pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat din promoții anterioare)

Pasul 3: Încarcă dovada de plată pentru:

Taxa de înscriere – în valoarea de 80 de lei
Toți candidații declarați admiși pe locuri de la buget la Facultatea de Științe Politice vor încărca taxa de înscriere achitată în perioada preînscrierii.

Taxa de înmatriculare – în valoare de 100 de lei
Toți candidații declarați admiși pe locuri de la buget vor achita taxa de înmatriculare, în contul Facultății de Științe Politice. Detalii legate de detaliile plății și contul bancar ale facultății, aici.

Taxa de școlarizare
Candidații admiși pe locuri la taxă vor achita cel puțin prima rată din taxa de școlarizare, conform prevederilor din contractul de studii. Detalii legate de detaliile plății și contul bancar ale facultății, aici.

Pasul 4: Încarcă contractul de studii
Contractul de studii, în format electronic, corespunzător Facultății de Științe Politice, poate fi descărcat de aici. Încarcă contractul completat, semnat și scanat/fotografiat

Atenție! În cazul în care, în perioada menționată 21 – 23 septembrie 2020, un candidat admis nu a încărcat online toate documentele, va pierde locul pe care a fost declarat admis.