Admiterea la studii universitare de licenta 2022 - 2023

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA
2022 - 2023 (Invatamant cu frecventa, 3 ani, 180 ECTS)

În luna septembrie 2022, Facultatea de Științe Politice organizează o nouă sesiune de admitere online, la următoarele programe de licență, în limita locurilor disponibile:

 • Științe Politice
 • Relații Internaționale și Studii Europene
 • Sociologie.

Numărul de locuri

 • specializarea Sociologie - 20 locuri la buget
 • specializările Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Sociologie - 160 locuri cu taxă.

Examenul de pretestare

Examenul va avea loc online sub forma unui Test de tip grilă având maxim 30 de întrebări. Testul va dura 40 de minute. 

Examenul se va desfășura la una dintre următoarele discipline, la alegere:

 • Economie
 • Filosofie
 • Istorie
 • Limba română
 • Logică, argumentare și comunicare
 • Matematică
 • Psihologie
 • Sociologie

Ierarhizarea candidaților declarați admiși se va face pe baza notei obținute la testul online și a opțiunilor pentru specializări (se poate opta pentru toate cele trei specializări de licență, în ordinea preferințelor).
În cazul notelor egale criteriul de departajare va fi media generală a examenului de bacalaureat.

Calendarul admiterii 2022

Înscriere sesiune de admitere septembrie 2022

Înscrierea la sesiunea din septembrie se va face online după cum urmează:

 • Înscrieri online: 08 august – 05 septembrie 2022
 • Susținerea on-line a testului: 13 septembrie 2022
 • Afișarea rezultatelor sesiunii: 13 septembrie 2022
 • Depunerea contestațiilor:14 septembrie 2022
 • Afisare contestatii: 15 septembrie 2022
 • Înmatricularea candidaților admiși: 15-16 si 19 septembrie 2022
 • Taxa de înscriere la sesiunea de  admitere este 80 RON și se va achita în contul RO 85 BRDE 445 SV 18989114450, SNSPA, Facultatea de Științe Politice.

Sunt scutiți de plata taxei de înscriere următoarele tipuri de candidați: copiii orfani;tinerii proveniți din casele de copii sau din plasament familial; copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate.
Pentru a beneficia de scutirea de taxă, candidații vor solicita în scris acest lucru pe adresa secretariat@politice.ro, prezentând documentele scanate din care să rezulte că aparțin uneia dintre categoriile enumerate mai sus.

Procedura de desfașurare a testului

 • Examenul de admitere la FSP se desfășura în regim online, pe 13 septembrie 2022.
 • Candidații pot da testul din orice locație, inclusiv de acasă, cu condiția asigurării unui terminal (desktop, laptop sau Ipad, cu sistem de operare Windows, MacOS sau iOS) dotat cu camera video și conectat la internet care să asigure o viteză și un trafic capabile să susțină comunicarea video pentru cel puțin o oră.

În cazuri excepționale, pentru acei candidați care nu dispun de conexiune la internet sau dispozitive de calcul (PC, Mac, Ipad), testarea on-line va fi realizată la sediul SNSPA simultan cu desfășurarea testării generale, cu păstrarea distanțării fizice și adoptarea unui comportament preventiv (utilizare măști, gel hidroalcoolic, etc.). In acest caz, cererile se vor transmite pe email, la adresa secretariat@politice.ro, pana la data de 09 09 2022.

Pentru a asigura corectitudinea testării, aceasta se va desfășura exclusiv prin browserul Safe Exam (SEB), prin care se va accesa platforma didactică a Facultății - https://adm.politice.ro și cu supravegherea video a candidaților de către cadrele didactice FSP cu ajutorul aplicației Webex.

Candidații vor descărca de pe pagina de admitere a facultății următoarele:

Pentru testare va fi nevoie de un terminal electronic care dispune de o camera video, în principiu un PC sau un laptop și foarte important, o legătură stabilă de internet. Candidații care dau testul de acasă sau din alt spațiu privat, trebuie să fie singuri în cameră, cu ușile închise, pentru a asigura liniștea necesară și a nu se prelua prin microfon zgomotele ambientale.

În continuare este prezentată etapizarea procedurilor de testare.

 1. După înscrierea pe pagina de admitere, candidații vor primi conturi unice pentru platforma didactică facultății (https://adm.politice.ro) pe care se va desfășura examenul (conturile unice vor fi transmise dupa finalizarea perioadei de inscriere).
 2. Programarea candidaților și orele de începere a testelor vor fi anunțate pe 12 septembrie 2022 pe admitere.politice.ro.
 3. În ziua examenului, candidații vor fi împărțiți pe camere de Webex (între 10 și 20 de candidați)  și vor avea obligația să arate camerei actul de identitate. Fiecare camera de Webex va fi gestionată de 2 cadre didactice.
 4. După încheierea procedurilor de identificare a fiecărui candidat pe Webex, pretestarea începe prin activarea testelor pe platforma Moodle.
 5. Testul durează, de regulă,  40 minute și se salvează automat (indiferent dacă este salvat sau nu de candidat).
 6. Sesiunea de testare este considerată validă doar dacă candidații vor fi prezenți permanent în cele 40 de minute ale testării în camera Webex. Facultatea nu poate să își asume responsabilitatea pentru eventualele întreruperi ale conexiunii internet sau funcționării defectuoase ale terminalelor folosite. În cazul în care testarea unui candidat se întrerupe din motive tehnice, aceasta este considerată invalidă.

Rezultatele concursului de admitere

Rezultatele concursului de admitere, la specializările/programele de studii, pentru care s-a realizat testarea, forma de finanțare, vor fi afișate la data de 13 septembrie 2022, după verificarea îndeplinirii condițiilor legale.

Pentru ierarhizarea candidaților este necesara transmiterea documentelor (adeverință sau diplomă) care să ateste promovarea examenului de bacalaureat, până cel tîrziu la data de 11 septembrie 2022, ora 24,00. Acestea se vor încărca în contul online realizat la înscriere.

 • Media generala a examenului de bacalaureat și Diploma de Bacalureat.

Înmatricularea candidaților declarați admiși

Înmatricularea candidaților declarați admiși se va desfășura în zilele de 15,16 și 19 septembrie 2022, prin depunerea urmatoarelor documente la secretariat:

 • Pentru candidații declarați admiși pe locurile de buget - Diploma de bacalaureat sau adeverința, pentru absolvenții din sesiunea 2022, în original, pentru candidații repartizați pe un loc la buget, certificatul de naștere (copie); Certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, dacă este cazul (copie);
 • Adeverința medicală tip de la medicul de familie în care să se menționeze "clinic sănătos, pentru înscrierea la facultate"; copie CI; contractul de studii, completat și semnat în două exemplare, 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student).
 • Dovada achitării taxei de înscriere testare, 80 lei; Dovada achitării taxei de înmatriculare, în valoare de 100 RON, achitate în contul RO 85 BRDE 445 SV 18989114450, SNSPA, Facultatea de Științe Politice.
 • Pentru candidații declarați admiși pe locurile cu taxă - Diploma de bacalaureat sau adeverința, pentru absolvenții din sesiunea 2022, copie, certificatul de naștere (copie); Certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, dacă este cazul (copie); Adeverința medicală tip de la medicul de familie în care să se menționeze "clinic sănătos, pentru înscrierea la facultate"; copie CI; contractul de studii, completat și semnat în două exemplare, 2 fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student).
 • Dovada achitării taxei de înscriere, 80 lei; Dovada achitării taxei de înmatriculare, în valoare de 100 RON; Prima rata din taxa de scolarizare, în valoare de 1200 lei, în contul RO 85 BRDE 445 SV 18989114450, SNSPA, Facultatea de Științe Politice.

 Important!

 • Candidații care nu vor completa până cel tîrziu la data de 05 septembrie 2022, ora 24,00, fișa de înscriere cu datele solicitate nu vor fi clasificați (nu vor apărea în lista buget-taxă).
 • Datele introduse de candidați cu privire la rezultatele obținute la examenul de bacalaureat vor fi verificate în bazele de date ale Ministerului Educației.
 • Candidații cu diploma de bacalaureat obținuta în străinătate, vor prezenta la depunerea dosarului atestatul eliberat de Ministerul Educației (CNRED).
 • Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor și a opțiunilor formulate, în limita numărului total de locuri scoase la concurs, indiferent de proba susținută. Înscrierea, respectiv înmatricularea candidaților, se face pe specializări/programe de studii. Un candidat poate fi declarat admis pe locurile fără taxa la o singură specializare/program de studii.
 • Admiterea la facultate a candidaților care au o diplomă de licență se face doar prin concurs.