SESIUNEA DE ADMITERE - 11 SEPTEMBRIE 2019

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA SESIUNEA DE ADMITERE - 11 SEPTEMBRIE 2019
(B-dul Expoziției, nr. 30A)

Specializarea:

  • SOCIOLOGIE
  • ȘTIINȚE POLITICE
  • RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE

Începând cu ora 11.00 se va face accesul în sală - et. 7, sala 710.
Examenul va începe la ora 12.00.
Candidații vor avea C.I. și chitanța de achitare a taxei/ adeverința că cel puțin unul dintre părinți este cadru didactic. Nu este permis accesul în sală cu materiale informative și echipamente electronice.