REZULTATE FINALE ADMITERE IULIE 2019

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR DECLARAŢI ADMIŞI

Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea iulie 2019 se pot înmatricula după cum urmează :

 • 23, 24 si 25 iulie 2019 între orele 10.00 -16.00, etajul 7, camera 716

Candidaţii admişi pe locurile de la buget vor depune la Secretariatul FSP un dosar care va cuprinde următoarele:

 • diploma de bacalaureat în original (adeverinţă, în original, eliberată de liceu pentru absolvenţii 2019)
 • certificatul de naştere, copie legalizata/originalul pentru certificare în Secretariatul FSP
 • copie CI
 • adeverinţă medicală tip
 • 2 foto ¾ cm (color, recente)
 • dovada achitării taxei de înmatriculare (100 lei)
 • dovada achitării taxei de înscriere la sesiunea/ile de pretestare (150 lei/75 lei)

Ierarhizarea candidaților a fost realizată în funcție de medie și prima opțiune exprimată.
În cazul necompletării locurilor la o specializare, s-au folosit opțiunile exprimate.

Taxa de inmatriculare se poate achita la casieria universitatii aflată la parterul sediului din Expoziției 30A (program 10,00-15,00) sau in contul:
RO 85 BRDE 445 SV 18 98 911 44 50


Candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor depune la Secretariatul FSP un dosar care va cuprinde următoarele:

 • diploma de bacalaureat în copie legalizată/originalul pentru certificare în Secretariatul FSP
 • certificatul de naştere, copie legalizată/originalul pentru certificare în Secretariatul FSP (certificat de schimbare a numelui daca este cazul)
 • copie CI
 • adeverinţă medicală tip
 • 2 foto ¾ cm (color, recente)
 • dovada achitării taxei de înmatriculare (100 lei)
 • dovada achitării taxei de înscriere la sesiunea/ile de pretestare (150 lei/75 lei)

Taxa de şcolarizare pentru anul I (2019/2020) este de 3500 lei.
Prima tranşă din taxa de şcolarizare (respectiv 1200 lei) poate fi achitată începând cu data de 23.07.2019. Taxa poate fi achitată în trei tranșe.

Taxa de inmatriculare se poate achita la casieria universitatii aflată la parterul sediului din Expoziției 30A (program 10,00-15,00) sau in contul:
RO 85 BRDE 445 SV 18 98 911 44 50


În atenția candidaților la specializarea PSIHOLOGIE

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile subvenţionate care nu se înmatriculează până la data de 25 iulie 2019 (inclusiv) vor fi scoși din listele finale.

Locurile rămase vacante, se vor ocupa de candidații înmatriculați pe locurile cu taxă.

Locurile cu taxă rămase vacante, se vor ocupa de candidații din lista de așteptare care au depus cerere la secretariat.

Cererile se depun în data de 23 iulie 2019.


Cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2019/2020, pe specializări:

ŞTIINŢE POLITICE: 75 locuri fără taxă, 125 locuri la taxă
RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE: 75 locuri fără taxă, 75 locuri la taxă
PSIHOLOGIE: 40 locuri fără taxă, 10 locuri la taxă
SOCIOLOGIE: 40 locuri fără taxă, 10 locuri la taxă