SESIUNEA DE ADMITERE - SEPTEMBRIE 2017

SESIUNEA DE ADMITERE
- SEPTEMBRIE 2017 -
(B-dul Expoziției, nr. 30A)

Pentru specializarea ȘTIINȚE POLITICE și specializarea RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE
Proba scrisă va avea loc în data de 18 septembrie 2017.
Începand cu ora 11.00 se va face accesul în sală.
Examenul va începe la ora 12.00, sala 708, et 7.

Pentru specializarea SOCIOLOGIE
Interviul va avea loc în data de 18 septembrie 2017, ora 13,00, sala 707, et 7.

Sesiune de admitere - luna septembrie 2017

Facultatea de Științe Politice organizează o sesiune de admitere, pentru studii universitare de licență, numai locuri cu taxa, în luna septembrie 2017, la specializările:

 • Științe Politice
 • Relații Internaționale și Studii Europene
 • Sociologie

Inscrierea se face exclusiv online, în perioada 04 august – 14 septembrie 2017 . (www.admitere.politice.ro)

Examenului scris pentru specializările: Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, va avea loc în data de 18 septembrie 2017, ora 12,00.

Susținerea interviului pentru specializarea Sociologie, va avea loc în data de 18 septembrie 2017, ora 13,00.

Ierarhizarea buget-taxa, Anunturi ,Contestatii

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR DECLARAŢI ADMIŞI

Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea iulie 2017 se pot înmatricula după cum urmează :

 • 17, 18 si 19 iulie 2017 între orele 10.00 -16.00, etajul 7, camera 716

Candidaţii admişi pe locurile de la buget vor depune la Secretariatul FSP un dosar care va cuprinde următoarele:

 • diploma de bacalaureat în original (adeverinţă, în original, eliberată de liceu pentru absolvenţii 2017)
 • certificatul de naştere, copie legalizata sau originalul pentru autentificare (certificat de schimbare a numelui daca este cazul)
 • copie CI
 • adeverinţă medicală tip
 • 2 foto ¾ cm (color, recente)
 • dovada achitării taxei de înmatriculare (100 lei)
 • dovada achitării taxei de înscriere la sesiunea/ile de pretestare (150 lei)

Ierarhizarea candidaților a fost realizată în funcție de medie și prima opțiune exprimată. În cazul necompletării locurilor la o specializare, s-a folosit a doua opțiune exprimată.

Candidații care nu au finalizat procedurile online de înscriere se pot prezenta în perioada 20-21 iulie 2017 la secretariat pentru încheierea acestora și pot opta doar pentru locurile cu taxă.

Taxa de inmatriculare se poate achita la casieria universitatii aflată la parterul sediului din Expoziției 30A (program 10,00-15,00) sau in contul:

RO 85 BRDE 445 SV 18 98 911 44 50

 

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor depune la Secretariatul FSP un dosar care va cuprinde următoarele:

 • diploma de bacalaureat în copie legalizată
 • certificatul de naştere, copie legalizată sau originalul pentru autentificare (certificat de schimbare a numelui daca este cazul)
 • copie CI
 • adeverinţă medicală tip
 • 2 foto ¾ cm (color, recente)
 • dovada achitării taxei de înmatriculare (100 lei)
 • dovada achitării taxei de înscriere la sesiunea/ile de pretestare (150 lei)

Taxa de şcolarizare pentru anul I (2017/2018) este de 2900 lei.

Prima tranşă din taxa de şcolarizare (respectiv 1000 lei) poate fi achitată în perioada 2-13 octombrie 2017. Taxa poate fi achitată în trei tranșe.

Taxa de inmatriculare se poate achita la casieria universitatii aflată la parterul sediului din Expoziției 30A (program 10,00-15,00) sau in contul:

RO 85 BRDE 445 SV 18 98 911 44 50

 

În atenția candidaților la specializarea PSIHOLOGIE

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile subvenţionate care nu se înmatriculează până la data

de 19 iulie 2017 (inclusiv) vor fi scoși din listele finale. Locurile rămase vacante, se vor ocupa cu candidații înmatriculați pe locurile cu taxă.

Locurile cu taxă rămase vacante, se vor ocupa cu candidații din lista de așteptare care au depus cerere la secretariat. Cererile se depun în perioada 17-18 iulie.

 

Cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2017/2018, pe specializări:

ŞTIINŢE POLITICE-90 locuri buget, 110 locuri la taxă

RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE-80 locuri buget, 70 locuri la taxă

PSIHOLOGIE-40 locuri buget, 10 locuri la taxă*

SOCIOLOGIE-40 locuri buget, 10 locuri la taxă*

* Numărul locurilor la taxă poate fi diminuat în funcție de numărul candidaților din Republica Moldova pentru a rămâne în limitele capacității de școlaritate aprobate de ARACIS:

-Specializarea SP-200 locuri

-Specializarea RISE-150 locuri

-Specializarea PSIHOLOGIE-50 locuri

-Specializarea SOCIOLOGIE-50 locuri

AtaşamentMărime
PDF icon Anunturi-1.pdf323.85 KB
PDF icon Rezultate contestatii .PDF41.76 KB
PDF icon SP buget-taxa.PDF270.17 KB
PDF icon RISE buget-taxa.PDF297.06 KB
PDF icon PSIHO buget-taxa.PDF391.61 KB
PDF icon SOCIOLOGIE.PDF147.73 KB

Pagini