MODEL Scrisoare de Intentie pentru specializarea Psihologie/Sociologie