ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA SESIUNEA DE PRETESTARE DIN 16 IULIE 2019

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA SESIUNEA DE PRETESTARE DIN 16 IULIE 2019  
(B-dul Expoziției, nr. 30A)

Specializarea:

  • ȘTIINȚE POLITICE
  • RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE
  • SOCIOLOGIE
  • PSIHOLOGIE

Începand cu ora 8.00 se va face accesul în săli.
Examenul va începe la ora 9.00.
Candidații vor avea C.I. și chitanța de achitare a taxei/ adeverința că cel puțin unul dintre părinți este cadru didactic. Nu este permis accesul în săli cu materiale informative și echipamente electronice.

IMPORTANT!
În situația în care un candidat nu se regaseste în liste, este rugat să se prezinte la secretariatul Faculățtii de Științe Politice (et. 7, cam. 716) la ora 7.45.
Repartizarea pe săli va fi afișată în data de 15.07.2019, după ora 18.00